Publicatiedatum: 24-09-2020
De COVID-19 pandemie hervormt de wereld in een ongekend tempo. Thuis werken en op afstand met elkaar vergaderen maken een enorme groei door. En ondertussen staan we waarschijnlijk aan het begin van een grote economische recessie. Het zijn zonder twijfel moeilijke tijden. Maar, zoals Albert Einstein ook gezegd schijnt te hebben: “In the middle of difficulty lies opportunity.”
Foto van weg A58 met auto's  en vrachtverkeer

“In the middle of difficulty lies opportunity” (Albert Einstein)

Als programmaraad SmartwayZ.NL zien we de huidige situatie daarom ook als een kans om de gewenste mobiliteitstransities te versnellen. De afgelopen jaren deden we voorzichtig ervaring op met vergaderen op afstand. Dat heeft nu een enorme impuls gekregen. Aan het begin van de intelligente lockdown verdwenen de files, maar vanaf begin juli is het wegverkeer langzaam maar zeker weer naar het niveau gegroeid van vóór de corona-crisis. Alleen de file-piek in de ochtend- en avondspits bleef uit.

 

Smart Mobility

We zien hierdoor bevestigd dat we met een slim mobiliteitssysteem, binnen de bestaande capaciteit over de dag, een betere doorstroming en bereikbaarheid kunnen realiseren. Dat is daarmee ook een impuls voor het uitvoeringsplan Smart Mobility, dat we in maart hebben vastgesteld. Een concreet resultaat daarvan is dat we samen met diverse andere programmas in Nederland steun geven aan de campagne voor werkgevers en werknemers om de positieve ervaringen met thuiswerken en anders reizen te bestendigen.

 

Deelopgaven

Het afgelopen half jaar is het werk binnen de SmartwayZ.NL deelopgaven gewoon doorgegaan, waardoor we ook dit keer nieuwe mijlpalen kunnen melden. Zo zijn voor de A58 Tilburg-Breda de kansrijke oplossingen bepaald, is voor de A67 Leenderheide-Zaarderheiken de structuurvisie vastgesteld en hebben we voor het MIRT-onderzoek Verstedelijking en Bereikbaarheid Brainport Eindhoven door middel van ontwerpend onderzoek ontwikkelperspectieven verkend. Het ambitieuze tijdpad wordt nog steeds gevolgd, zodat we in het BO MIRT van november 2020 vervolgafspraken kunnen maken. En last but not least: het Uitvoeringsplan Krachtenbundeling Smart Mobility is vastgesteld. Samen met andere partners in landsdeel Zuid hebben we voor de komende vier jaar de adaptieve uitvoering Smart Mobility in de steigers staan.

 

wethouder Boaz Adank

In verband met de toegenomen druk op de werkzaamheden van wethouder Boaz Adank worden zijn werkzaamheden inzake mobiliteit - waaronder de programmaraad SmartwayZ.NL- tot en met 31 december 2020 overgenomen door wethouder Daan Quaars.

 

Meer informatie

8e Voortgangsrapportage van SmartwayZ.NL

 

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van deze rapportage? En wilt u een toelichting? Stuur dan een e-mail aan info@smartwayz.nl.