SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma

Dat werkt aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Actueel

nieuws

"Wat werkt voor Brabant, werkt straks voor Nederland"

nieuws

"Wat werkt voor Brabant, werkt straks voor Nederland"

Het is duidelijk dat er een nieuw tijdperk in de mobiliteit is begonnen. De eerste grensoverschrijdende proef met platooning vrachtwagens is uitgevoerd. We zien auto’s in de showroom die automatisch bijsturen, het verkeer in de gaten houden en automatisch afstand houden. We voeren grootschalige proeven uit met communicatiesystemen tussen weg en voertuig. En bij grote evenementen wordt gewerkt met slim verkeersmanagement.

lees verder
nieuws

Vincent Evertse over Verkeer, Mobiliteit & Parkeren Expo

nieuws

Vincent Evertse over Verkeer, Mobiliteit & Parkeren Expo

De Verkeer, Mobiliteit & Parkeren Expo vond 23 en 24 november plaats in Houten. Een hoop bedrijven en instellingen uit de mobiliteitssector waren aanwezig, waaronder het platform Beter Benutten. Trendwatcher Vincent Evertse liep ook rond op de beursvloer en deed een aantal interviews.

lees verder
nieuws

Snelle data kan verkeersdoorstroom verbeteren

nieuws

Snelle data kan verkeersdoorstroom verbeteren

Net zoals SmartwayZ.NL, werkt ook het project Spookfiles A58 aan de reis van morgen. Het gebruiken en combineren van verschillende data is hierin de sleutel. Het project is een klinkend voorbeeld van wat Smart Mobility op termijn kan doen voor een betere doorstroming. Het aanvalsplan van SmartwayZ.NL bouwt nu verder op de basis van projecten als Spookfiles A58.

lees verder
nieuws

Slimste oplossing A58: 40 inzendingen

nieuws

Slimste oplossing A58: 40 inzendingen

In september riepen Rijkswaterstaat en de gemeenten Tilburg en Breda marktpartijen op om de slimste oplossing voor de A58 tussen Breda (knooppunt St. Annabosch) en Tilburg (West) in te zenden. Met deze oproep werd onderzocht of er belangstelling vanuit de markt is om in co-creatie met publieke partijen te investeren in bereikbaarheidsoplossingen.

lees verder
nieuws

Eerste stap milieueffectrapportage N279 afgerond

nieuws

Eerste stap milieueffectrapportage N279 afgerond

De provincie Noord-Brabant en de N279-gemeenten, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het realiseren van een snelle, veilige, slimme en toekomstbestendige N279 tussen Veghel en Asten.

lees verder
nieuws

InnovA58 vordert, maar blijft uitdagen

nieuws

InnovA58 vordert, maar blijft uitdagen

De planstudiefase van InnovA58 vordert, waardoor steeds duidelijker wordt hoe de verbreding van de A58 zo goed mogelijk ingepast kan worden in de omgeving. Wel staat ons nog een aantal uitdagingen te wachten.

lees verder
nieuws

Startbeslissing A67

nieuws

Startbeslissing A67

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en de gedeputeerden Van der Maat (Noord-Brabant) en Van der Broeck (Limburg) hebben het startsein gegeven voor de verkenning naar maatregelen om de doorstroming van het verkeer op de A67 tussen Eindhoven en Venlo te verbeteren. Bij het onderzoek wordt met name gekeken naar de bijdragen die nieuwe innovatieve technieken op het gebied van mobiliteit en verkeersmanagement kunnen leveren aan een vlottere afwikkeling van de personenauto’s en vrachtwagens op de weg.

lees verder

In twee maanden tijd een gedragen bidbook schrijven met 141 partners.
Daar mogen we best trots op zijn!

Naar het Bidbook

Uitgelichte deelopgaves

Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Om een toekomstbestendig mobiliteitssysteem te creëren voor de driehoek Eindhoven-Veghel-Asten is in het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant een aantal uitgangspunten en bijbehorende maatregelen beschreven. Vanuit een integrale mobiliteitsbenadering wordt ingezet op Smart Mobility en co-modaliteit (gebruikmaken van verschillende vervoersmiddelen).

N279 Veghel - Asten

Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar en leefbaar houden van de regio. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Veghel, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het vlotter, veiliger en slimmer maken van de N279.

A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens: circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen wat leidt tot sterke vertragingen. Daarom is het nodig dat onderzocht wordt op welke manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden.

InnovA58

De A58 verbindt Tilburg, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Helmond onderling en met andere regio’s zoals Amsterdam en Rotterdam. Ook is de A58 een belangrijke verbindingsweg naar onze buurlanden. Tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg staan regelmatig files. Dit levert grote economische schade op. InnovA58 richt zich daarom op de verbreding van deze delen van de A58.