Verkeersmanagement

In 2018 wordt het huidige verkeersmanagementsysteem geoptimaliseerd. Enerzijds zal dit gebeuren dankzij de integratie van het systeem met connected- en coöperatief rijden. Anderzijds zal er steeds beter naar de reiziger gecommuniceerd worden. De reiziger wordt voortaan voorzien van collectieve én individuele reisinformatie, die hij zowel voor, tijdens als na zijn reis zal ontvangen.

Dit jaar gaat een vijftal projecten bijdragen aan de optimalisatie van het huidige verkeersmanagementsysteem. Allemaal zorgen ze – in lijn met de doelen van SmartwayZ.NL – voor een betere bereikbaarheid van de stad en de regio. Ook wordt de samenwerking tussen de verschillende wegbeheerders dankzij deze projecten verstevigd:

 

Samenwerking Diensten Verkeerscentrale

De wegverkeersleiders en operationeel verkeerskundigen van de Verkeerscentrale Zuid-Nederland monitoren 24 uur per dag, 7 dagen in de week de actuele verkeerssituatie op het hoofd- en onderliggend wegennet in Brabant. Waar nodig grijpen ze in door inzet van regelscenario’s: dat zijn draaiboeken waarmee het verkeer bij drukte door bijvoorbeeld wegwerkzaamheden of ongevallen beter geleid kan worden. Zo lossen files sneller op, of ze ontstaan zelfs helemaal niet.

 

Technisch ketenbeheer Netwerk Management Systemen

De Verkeerscentrale kan door de koppeling met stedelijke Netwerk Management Systemen regelscenario’s aansturen op het stedelijke wegennet. Het technisch beheer richt zich op het in stand houden van de technische infrastructuur die deel uitmaakt van de keten om regionale regelscenario’s in te zetten.

 

Regionale Verkeerskundige Teams

Het doel van de Regionale Verkeerskundige Teams (RVT’s) is het gezamenlijk aanpakken van regionale knelpunten. Tot de taken van de RVT’s behoort het plannen, melden en onderling afstemmen van wegwerkzaamheden en evenementen, om de doorstroming zo optimaal mogelijk te houden. Ook behoort het opstellen, uitvoeren, beheren en evalueren van regelscenario’s tot hun taken, net zoals het terugblikken op incidenten. De RVT’s dragen bij aan een goede procesvoering, betere leefbaarheid in de steden en een betere doorstroming op doorgaande routes.

 

Samenwerking Innovatiecentrale

De Innovatiecentrale ondersteunt bij het monitoren van effecten van maatregelen op straat. Ook kan de Innovatiecentrale de ogen en oren zijn tijdens het testen van ITS-toepassingen op autosnelwegen en het provinciale en stedelijk hoofdwegennet. De Innovatiecentrale is goed bruikbaar als real-life-leeromgeving. In lijn met de doelstellingen van SmartwayZ.NL stimuleert de samenwerking met de Innovatiecentrale innovatie en wordt er voortgebouwd op het huidige verkeersmanagementsysteem, met connected- en coöperatief rijden en betere reisinformatie voor de reiziger.

 

Partnership Talking Traffic

Het partnership met Talking Traffic maakt actueler en betrouwbaarder reisadvies voor de reiziger mogelijk. Het advies wordt meer toegesneden op de lokale situatie. Zo verbetert de doorstroming, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op snelwegen en het omliggende gebied. Nieuwe ontwikkelingen in de communicatie tussen systemen in de voertuigen en verkeersregelinstallaties dragen daaraan bij.

Deel deze pagina: