Mobility Market

Binnen het programma SmartwayZ.NL werken diverse overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren. Om structurele resultaten te behalen, moeten slimme mobiliteitsoplossingen door de reiziger omarmd worden. En dat kan alleen als deze diensten aansluiten bij hun behoeftes.

Naar een breed palet van slimme mobiliteitsdiensten

Mobility Market ondersteunt aanbieders van slimme mobiliteitsdiensten op twee manieren: enerzijds door behoeftes van reizigers inzichtelijk te maken, en anderzijds door reizigers in Zuid-Nederland bekend te maken met nieuwe technologieën en toepassingen die hun nut elders al bewezen hebben. Op die manier helpt Mobility Market om een breed palet aan mobiliteitsdiensten op maat van de reiziger in Zuid-Nederland op te schalen en uit te breiden.

De focus ligt hierbij op diensten die bijdragen aan vijf doelen:

 1. Grootschalig gebruik van innovatieve mobiliteitstoepassingen stimuleren
 2. Slim structureel reisgedrag stimuleren
 3. Schone mobiliteit stimuleren
 4. Verbeteren verkeersveiligheid
 5. Verbeteren stedelijke leefbaarheid

Aanhaken op deelopgaven SmartwayZ.NL

De ontwikkelstrategie van Mobility Market is ‘dakpansgewijs’. Dat wil zeggen dat de ontwikkelstappen zoveel mogelijk via de deelopgaven binnen SmartwayZ.NL worden gezet. Op deze manier kunnen we geleerde lessen uit een lopend project in het werkingsgebied van een deelopgave of elders inzetten in een nieuw project in een ander gebied.

In de periode 2017-2020 verwachten wij in de volgende deelopgaven het dak verder op te bouwen:

 • Deelopgave A2 Weert – Eindhoven
 • Deelopgave N279 Veghel – Asten
 • Deelopgave InnovA58
 • Deelopgave Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant

Start bij A2 Weert-Eindhoven

De eerste stap wordt gezet in het gebied van de A2 Weert – Eindhoven. Dit nieuwe project is een vervolg op het project Gedragsverandering A2 Nederweert – Eindhoven dat door Rijkswaterstaat Zuid-Nederland eind december 2017 afliep.

Doel en Scope A2 Weert - Eindhoven: Schaal, Schoon, Slim

Eind 2017 is er een uitvraag gedaan naar aanbieders van slimme mobiliteitsdiensten. Het doel en de scope van de opdracht is om - binnen het doelgebied - diensten aan te bieden, uit te breiden en op te schalen die bijdragen aan:

 1. het uitbreiden van het aantal actieve gebruikers van mobiliteitsdiensten (% groei van het aantal actieve gebruikers);
 2. het stimuleren van schone mobiliteit (% reductie CO2- emissie);
 3. het realiseren van structurele gedragsverandering van autoreizigers op de A2 en parallelwegen tussen Weert en Eindhoven zodat zij zich slimmer gaan verplaatsen. Dit kan bijvoorbeeld door structureel andere vervoersmodaliteiten te gebruiken, of door enkel op rustige tijden te reizen.

Twee jaar na opstart zelfstandig opereren

De planning is om eind maart 2018 een overeenkomst te sluiten voor twee jaar met de winnende aanbieder. De dienstverlening aan reizigers in het gebied start medio juni 2018. Eind juni 2020 eindigt het contract tussen de aanbieder en SmartwayZ.NL, maar dat betekent niet dat de dienstverlening aan reizigers stopt. Integendeel: het doel is dat de aanbieder met eventuele partners na de opstartfase zelfstandig mobiliteitsdiensten en producten blijft aanbieden. Levensvatbaarheid en continuïteit van dienstverlening zijn hierbij dus essentieel.

Fase 2: uitbreiden en opschalen

Momenteel start SmartwayZ.NL samen met betrokken partners (overheden, bedrijfsleven, wetenschap) én eindgebruikers de voorbereidende ontwikkeling van Fase 2 van Mobility Market Zuid-Nederland. Doelstelling is immers om vanaf 2019 ook voor de overige deelopgaven van SmartwayZ.NL mobiliteitsdienstverlening verder uit te breiden en op te schalen. Dit zal niet betekenen dat het project A2 Weert – Eindhoven zal worden beëindigd. Integendeel, deze zal juist door gaan. Hierbij worden leerervaringen van dit project meegenomen voor Fase 2 en kan het project tegelijkertijd gebruik maken van de best practices van de uitbreiding en opschaling. Medio 2018 wordt bekend hoe dit vervolgproces eruit komt te zien.

 

 

Deel deze pagina: