Mobility Market

Het wordt steeds drukker op de wegen in Zuid-Nederland. De komende jaren staan er verschillende infrastructuur- en mobiliteitsprojecten op het programma om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren. Veel stakeholders, projecten en programma’s dragen momenteel bij aan de ontwikkeling naar een integraal, betrouwbaar en toekomstbestendig mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland.

Naar een breed aanbod van bewezen mobiliteits- en reisdiensten

Naast fysieke (infrastructurele) maatregelen is het de ambitie om maximaal in te zetten op smart mobility en mobiliteitsdiensten. Mobility Market helpt om een breed palet aan mobiliteitsdiensten op maat van de reiziger in Zuid-Nederland op te schalen en uit te breiden.

Met een sterk groeiende economie, een veranderende mobiliteitsvraag voor zowel stad als platteland, grote werkgevers als mogelijke aanjagers, diverse infrastructurele ingrepen, de ontwikkeling van het MaaS-ecosysteem Eindhoven en de nieuwe OV-Visie van de provincie Noord-Brabant ‘Visie op gedeelde Mobiliteit’ is nu hét moment om slimme mobiliteit op grote schaal in te zetten. Maar dan moet er voor reizigers ook daadwerkelijk voldoende aanbod van bewezen mobiliteitsdiensten zijn om anders of slimmer te reizen.

De focus van Mobility Market ligt op het opschalen en uitbreiden van het aanbod van werkende en vraaggerichte mobiliteits- en reisdiensten. Naast het verbeteren van de bereikbaarheid en doorstroming van de deelopgaven van SmartwayZ.NL willen we ook bijdragen aan andere maatschappelijke doelen zoals:

  1. Grootschalig gebruik van innovatieve mobiliteitstoepassingen stimuleren
  2. Structureel slim reisgedrag stimuleren
  3. Schone mobiliteit stimuleren
  4. Verbeteren verkeersveiligheid
  5. Verbeteren stedelijke leefbaarheid

Hierbij is het de ambitie om ‘Toe te groeien naar zorgeloze mobiliteit met maximale keuzevrijheid voor de reizigers’.

Aanhaken op deelopgaven SmartwayZ.NL

De ontwikkelstrategie van Mobility Market is ‘dakpansgewijs’. Dat wil zeggen dat de ontwikkelstappen zoveel mogelijk via de deelopgaven binnen SmartwayZ.NL worden gezet. Hierbij werken we steeds intensiever samen met aanpalende projecten en programma’s die ook bijdragen aan de bereikbaarheid in Zuid-Nederland. Op deze manier kunnen we geleerde lessen uit een lopende projecten en programma’s in het werkingsgebied van een deelopgave of elders inzetten in een nieuw project in een ander gebied.

In de periode 2018-2026 verwachten wij in de volgende deelopgaven het dak verder op te bouwen:

  • Deelopgave A2 Weert – Eindhoven
  • Deelopgave N279 Veghel – Asten
  • Overige deelopgaven van SmartwayZ.NL in Zuid-Nederland

Gestart bij A2 Weert-Eindhoven

De eerste stap is gezet in het gebied van de A2 Weert – Eindhoven. Daar ging in augustus 2018 Slimme Reis! van start, een campagne voor een mobiliteitsdienst die forenzen in het gebied van de A2 tussen Weert en Eindhoven beloont als ze vaker de auto laten staan. Door over te stappen op de fiets of het OV, vaker thuis te werken of na 19.00 uur te reizen. Doel van campagne is om de doorstroming op en rond de A2 tussen Weert en Eindhoven te verbeteren. De publieke bijdrage van SmartwayZ.NL aan het project loopt nog tot en met maart 2021. Kijk hier voor meer informatie.

Volgende stap: met mobiliteitsdiensten bijdragen aan opgave N279

Na gunning van mobiliteitsdiensten in het gebied tussen de A2 Weert-Eindhoven zetten we nu de volgende stap in het gebied van de N279 tussen Veghel en Asten. In de periode 2020-2023 vinden er ingrijpende infrastructurele werkzaamheden plaats op de N279. Dit grijpen we aan als kans om reizigers anders en slimmer te laten reizen. Om een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en leefbaarheid rondom de N279 vóór, tijdens en na de ombouw van de N279 in 2020-2023. En om het aanbod van bewezen mobiliteitsdiensten die optimaal aansluiten bij de vraag en behoeften van reizigers, te laten groeien. Eerst in het gebied van de N279, later ook in de rest van Zuid-Nederland.

Meer weten over deze plannen? Kijk dan hier.

Toekomstige stap: met mobiliteitsdiensten bijdragen aan overige opgaven Zuid-Nederland

Vanaf 2019 breiden we het aanbod van werkende en vraaggerichte mobiliteits- en reisdiensten verder uit in Zuid-Nederland. We zullen intensief samenwerken met aanpalende landelijke en regionale projecten en programma’s die bijdragen aan een integraal, betrouwbaar en toekomstbestendig mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland. We betrekken onze partners en de eindgebruikers nog intensiever bij deze ontwikkelingen.

We houden u via deze website en andere kanalen op de hoogte van onze verdere plannen.

Vragen of suggesties?

U kunt ons te allen tijde benaderen via mobilitymarket@smartwayz.nl.

Deel deze pagina: