Om verkeersoptimalisatie en vrachtoptimalisatie te realiseren, hanteren we een data-gedreven aanpak. Data delen tussen allerlei partijen is in een efficiënter mobiliteitssysteem niet meer weg te denken. Verladers, vervoerders, wegbeheerders, infrastructuur en voertuigen zijn daarbij continu met elkaar verbonden en wisselen informatie uit.

Landelijke samenwerking

Mede door de activiteiten van SmartwayZ.NL staat de ontwikkeling van de logistieke sector niet alleen in Zuid-Nederland in de spotlight, maar ook landelijk. Denk bijvoorbeeld aan de Connected Transport Corridor-diensten.

Oplossingen die een win-win situatie opleveren voor de logistieke sector zijn per definitie pas zinvol als verladers en transporteurs ze op landelijke basis kunnen gebruiken. Daarom zette het Smart Logistics-team de samenwerking met zowel publieke als private landelijke partijen op, waaronder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en serviceproviders. Dit doen we met het doel de door Smart Logistics ontwikkelde diensten landelijk beschikbaar te krijgen en, andersom, om elders ontwikkelde diensten snel te kunnen aanbieden in Zuid-Nederland.

Deze aanpak is succesvol, voorwaardelijk aan opschaling en continueren we in de komende jaren zeker.

Smart Logistics-strategieën

De Smart Logistics-aanpak bestaat uit 4 samenhangende strategieën en ondersteunend Logistieke data als basisvoorziening.

1. Verhogen veiligheid

Doel: Minder incidenten met vrachtverkeer en minder verkeershinder als gevolg van de incidenten.

 • Minder pechgevallen met vrachtverkeer, veroorzaakt door bandenpech.
 • Minder ongevallen met vrachtverkeer, veroorzaakt door onoplettend gedrag.
 • Minder ongevallen met vrachtverkeer, veroorzaakt door onveilige wegindelingen.
 • Kortere afhandelingstijd van incidenten met vrachtverkeer.
4. Efficiënt gebruik vrachtverkeer

Hierbij richten we ons op de beweging van de lading. Met focus op de corridors, havens en inland-terminals.

 • Reduceren van leegrijden.
 • Van de weg halen van vrachtverkeer door synchromodaal vervoer.
2. Spreiden en optimaliseren van vrachtverkeer van en naar de stad

Gericht op logistiek in de steden (last mile) en de logistieke stromen vanaf de corridors naar de steden (aanvoer).

 • Optimaliseren logistieke bewegingen van, naar en in de stad door bundeling via logistieke hubs en verlader samenwerking aan het begin van de keten.
 • Verspreiden logistieke bewegingen van, naar en in de stad op door beïnvloeden van routes en reistijden.
5. Logistieke data

Logistieke data is ondersteunend aan de 4 hoofdstrategieën. Het gaat hierbij om:

 • Beschikbaarheid van logistieke data.
 • Architectuur.
 • Publieke toepassingen (Inzicht in Logistiek en Analyse en simulatie).
3. Adaptief gebruik infrastructuur

Data-gedreven gebruik van de infrastructuur, met als resultaat:

 • Verbetering van de (betrouwbaarheid van) de routereistijd pre-trip én on-trip, met focus op doorgaande routes.
 • Verbeteren van de betrouwbaarheid van de routereistijd voor interlokaal verkeer (verwachtte aankomst-/afhandelingstijd).
 • Verbetering van de routereistijd regio/lokaal.

Projecten

Binnen elke strategie pakken we projecten op. Elk project levert een concrete bijdrage aan onze doelen. De effecten maken we kwantitatief. Als projecten geen of onvoldoende bijdrage leveren, stoppen we ermee. Om de logistieke projecten mogelijk te maken is de basisvoorziening Logistieke data nodig. Deze ondersteunt onze diensten; zonder data zijn diensten niet mogelijk én data zorgt ervoor dat we gebruikers hebben voor deze diensten. Zonder gebruikers immers geen resultaat.