Programmaraad

SmartwayZ.NL vraagt om een programmaorganisatie en sturing, die adaptief is en meegroeit met de kansen die zich in de loop der tijd voordoen. De deelopgaven kennen een eigen aansturing via bijvoorbeeld een stuurgroep en hebben eigen teams om de opgaven uit te voeren. Qua inhoud en fasering in de tijd zijn de deelopgaven echter van elkaar afhankelijk. De programmaraad stuurt aan op de samenhang, de voortgang, het leren van elkaar en het doelbereik. Zo zorgen we ervoor dat SmartwayZ.NL meer is dan slechts de optelsom van acht deelopgaven.

Christophe van der Maat - Provincie Noord-Brabant (voorzitter)

 

Ruth Clabbers - Ministerie van I&M

 

Diana Beuting - Rijkswaterstaat

 

Hubert Mackus - Provincie Limburg

 

Antoinette Maas - Metropoolregio Eindhoven

 

Monique List-de Roos - gemeente Eindhoven

 

Mario Jacobs - Gemeente Tilburg

 

Willem Heeren - Dinalog

 

Maurice Geraets - NXP

 

John Jorritsma - Stichting Brainport

 

Jan Mengelers - TU Eindhoven

 

 

Deel deze pagina: