Programma

Wegen verbinden dorpen, steden en zelfs landen met elkaar. Goede bereikbaarheid is voor de slimste regio ter wereld van essentieel belang. Voor het vestigingsklimaat, de leefbaarheid en de internationale handel. Onder de vlag van SmartwayZ.NL (voorheen Bereikbaarheid Zuid-Nederland) werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden intensief samen om de bereikbaarheid en de economie van Zuid-Nederland te verbeteren.

Acht deelopgaven

Het programma bestaat uit acht samenhangende deelopgaven in Noord-Brabant en Limburg en richt zich op de Brabantcorridor (A58/A67 Breda-Venlo), inclusief het knooppunt Eindhoven, de A2 (Eindhoven – Weert), de N279 (Veghel – Asten) en het gebied Zuidoost-Brabant. Variërend van Smart Mobility oplossingen, tot het verbreden van snelwegen en het aanpakken van vervoersknooppunten.

 

Smart Mobility

De ambitie is om met Smart Mobility een optimale bereikbaarheid en het slimste wegennet van Europa te realiseren. De reiziger als centrale spil in een netwerk van mobiliteitssystemen en afnemer van slimme oplossingen en diensten. Smart Mobility is een zelfstandige opgave, maar komt ook terug in de andere zeven deelopgaven.

 

Werkwijze

SmartwayZ.NL wordt aangestuurd door een programmaraad met bestuurders van verschillende overheden, kennisinstellingen en specialisten van marktpartijen. Deze raad is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het gehele programma en zorgt ervoor dat SmartwayZ.NL meer is dan de optelsom van acht deelopgaven. In de governance beschrijven we hoe de aansturing en samenwerking verlopen.

Ondernemend en innovatief

SmartwayZ.NL is op zoek naar concrete oplossingen. Ondernemerschap en innovaties staan hierbij centraal. We passen de laatste technieken slim toe en waar nodig ontwikkelen we deze zelf. We durven te experimenteren, maar blijven realistisch. Oplossingen moeten op bredere schaal toepasbaar zijn.

Samen en open

SmartwayZ.NL deelt kennis proactief en wil leren van anderen. We betrekken de eindgebruiker en laten hem meedenken én meewerken aan de oplossingen. Zo komen we tot diensten waar de gebruiker ook echt wat aan heeft. Voor (Zuid-)Nederland én Europa.

Flexibel en wendbaar

SmartwayZ.NL kijkt verder dan bereikbaarheid met de auto alleen. Ook het openbaar vervoer en de fiets zijn onderdeel van het programma. Ze vullen elkaar aan en versterken elkaar. In deze door techniek steeds sneller veranderende wereld is maximale flexibiliteit noodzakelijk. Zo creëren we een betrouwbaar en toekomstbestendig mobiliteitsnetwerk. Voor de reis van vandaag en de wereld van morgen.

Deel deze pagina: