“MobilitymoveZ.NL, Urban Mobility Testing Area”. Dat is de naam van de nieuwe ontwikkelomgeving voor innovaties op het gebied van smart mobility in Noord-Brabant, die eind maart werd gepresenteerd. Om nieuwe mobiliteitsconcepten op grote schaal te kunnen implementeren, is het volgens Pierre van Veggel, projectleider van MobilitymoveZ.NL, essentieel om ze eerst kleinschalig te beproeven in het dagelijkse verkeer.

“MobilitymoveZ.NL, Urban Mobility Testing Area”. Dat is de naam van de nieuwe ontwikkelomgeving voor innovaties op het gebied van smart mobility in Noord-Brabant, die eind maart werd gepresenteerd. Om nieuwe mobiliteitsconcepten op grote schaal te kunnen implementeren, is het volgens Pierre van Veggel, projectleider van MobilitymoveZ.NL, essentieel om ze eerst kleinschalig te beproeven in het dagelijkse verkeer.’

MobilitymoveZ.NL in de praktijk

Hoe werkt dit in de praktijk? ‘We willen op bepaalde trajecten van rijks-, provinciale en gemeentelijke wegen in Brabant ruimte bieden aan (inter)nationale marktpartijen om hun innovaties op het gebied van smart mobility (door) te ontwikkelen en te beproeven met échte gebruikers en in het échte verkeer. Denk bij marktpartijen aan de auto-industrie, ITS-bedrijven, leasemaatschappijen, telecomproviders en verzekeraars’, aldus Van Veggel. ‘Zij kunnen bijvoorbeeld ontdekken wat erbij komt kijken als we trucks van verschillende merken, verschillende verladers en met echte ladingen voor echte klanten in de dagelijkse praktijk laten rijden. Hoe reageren automobilisten op de platoons? Hoe kunnen de platoons aan de rand van de stad worden ontkoppeld? En hoe kan je de lading vervolgens fijnmazig in de stad distribueren met zero emissievoertuigen? Maar ook: heb je dan ander soort belijning op de weg nodig, zodat deze geschikt is voor de sensoren van zelfrijdende voertuigen? En welke regels moeten partijen als de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) en wegbeheerders daarvoor aanpassen?’

Springplank voor innovatieve mobiliteitsprojecten

MobilitymoveZ.NL is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en het programma Beter Benutten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ook Rijkswaterstaat en de gemeenten Eindhoven, Helmond en Tilburg doen mee. Van Veggel: ‘Overheden en marktpartijen hebben de afgelopen jaren samen veel geïnvesteerd in mobiliteitsontwikkelingen in Brabant. Denk maar aan het project Spookfiles A58, Compass4D en Freilot in Helmond, of aan de Innovatiecentrale, eveneens in Helmond. Brabant is kortom een springplank voor innovatieve mobiliteitsprojecten.’

Publiek-private samenwerking 

De overheid is bij MobilitymoveZ.NL de initiërende partij, zegt Van Veggel. Maar ze kan dat niet alleen! ‘Met MobilitymoveZ.NL willen we nadrukkelijk de springplank zijn voor smart mobility innovatie en samenwerken met marktpartijen aan de ontwikkeling, integratie en implementatie van nieuwe mobiliteitsdiensten. Niet alleen co-financierend, maar ook ondersteuning bieden met faciliteiten en op het juridische vlak. Naast het beproeven van nieuwe producten en diensten willen we samen met de marktpartijen ook onderlinge kruisbestuiving en kennisdeling op het gebied van smart mobility bevorderen.’

Crossovers

Hoewel er internationaal diverse initiatieven op het gebied van smart mobility zijn, is MobilitymoveZ.NL volgens Van Veggel uniek. ‘Er kan in het normale verkeer, worden getest, op een netwerk van wegen, zowel in stedelijke gebieden als op het hoofdwegennet en in de regio, met verschillende snelheidsregimes en met verschillende communicatietechnologieën. Dat is uitzonderlijk. Bovendien heeft MobilitymoveZ.NL de ambitie om crossovers tot stand te brengen: we willen niet dat elke marktpartij zijn eigen systemen neerzet om te testen, maar streven naar interoperabiliteit, waarbij verschillende autonome systemen en apparaten met elkaar communiceren en samenwerken. Een ander voorbeeld van een crossover is de verbinding die we willen realiseren tussen verkeerssystemen en logistieke systemen, maar ook met MaaS (Mobility as a Service)-achtige concepten en zero emissie.’

Industrieel smart mobility complex

Uniek aan MobilitymoveZ.NL is volgens Van Veggel verder het hoge kennisgehalte van de regio. ‘Brabant is een industrieel smart mobility complex. We hebben hier de bedrijven, de mensen, de voertuigen en de wegkantsystemen. Denk aan de testsite van TASS International op de A270 tussen Eindhoven en Helmond. Laatst was hier iemand uit Azië, die drie hogesnelheidscamera’s nodig had. In een half uurtje hadden ze het geregeld.’

Investeren

Uiteindelijk doel van MobilitymoveZ.NL is het bieden van een springplank naar bredere implementatie en uitrol van succcesvol gebleken mobiliteitsconcepten. Van Veggel: ‘Om business te genereren moeten marktpartijen investeren. Maar daar kunnen ze hulp bij gebruiken. Die kan bijvoorbeeld de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) hen bieden. De BOM stelt onder meer kennis, kapitaal en faciliteiten beschikbaar aan Brabantse bedrijven met groeiambitie en -potentieel, die oplossingen bedenken voor economische en maatschappelijke vraagstukken. We zijn met hen in gesprek over de wijze waarop ze een rol kunnen vervullen.’

SmartwayZ.NL

Het in publieke-private samenwerking beproeven en ontwikkelen van innovatieve mobiliteitsconcepten gebeurt nu op relatief kleine schaal. En het is de ambitie om bij gebleken succes de concepten op te schalen. ‘Als gebruikers een dienst kunnen waarderen en als we geleerd hebben wat er nodig is om een dienst grootschalig uit te rollen, dan hebben we als overheid de ambitie en de middelen om dat mogelijk te maken’, aldus Van Veggel. ‘Dat doen we met SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma, waarin overheden, marktpartijen en kennisinstellingen met elkaar samenwerken om de bereikbaarheid en economie in Zuid-Nederland te versterken.’

Dit artikel is gepubliceerd in Smart Mobility Stories #5.

>> Terug naar het nieuwsoverzicht