Mobiliteitsdiensten rond de N279

Volgende stap in opschaling aanbod vraaggerichte bewezen mobiliteitsdiensten in Zuid-Nederland.


Het wordt steeds drukker op de wegen in Zuid-Nederland. De komende jaren staan er verschillende infrastructuur- en mobiliteitsprojecten op het programma om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren. Veel stakeholders, projecten en programma’s dragen momenteel bij aan de ontwikkeling naar een integraal, betrouwbaar en toekomstbestendig mobiliteitssysteem in Zuid-Nederland. Naast fysieke (infrastructurele) maatregelen, is het de ambitie om maximaal in te zetten op smart mobility en mobiliteitsdiensten. Hiermee schalen we het palet van mobiliteitsdiensten op die passen bij de behoeften van de reiziger in Zuid-Nederland. Met een sterk groeiende economie, een veranderende mobiliteitsvraag voor zowel de stad als platteland, grote werkgevers als mogelijke aanjagers, diverse infrastructurele ingrepen, de ontwikkeling van het MaaS ecosysteem Eindhoven en de nieuwe OV-Visie van de provincie Noord-Brabant ‘Visie op gedeelde Mobiliteit’ is nu hét moment om slimme mobiliteit op grote schaal in te zetten. Maar dan moet er voor reizigers ook daadwerkelijk voldoende aanbod van bewezen mobiliteitsdiensten zijn om anders of slimmer te reizen.

 

Volgende stap: met mobiliteitsdiensten bijdragen aan opgave N279

Na gunning van mobiliteitsdiensten in het gebied tussen de A2 Weert -Eindhoven zetten we als SmartwayZ.NL  de volgende stap zetten in het verder laten groeien van een vraaggericht aanbod van mobiliteitsdiensten in het gebied van de N279 tussen Veghel en Asten. In de periode 2020-2023 vinden er ingrijpende werkzaamheden aan de infrastructuur plaats op de N279. Dit willen we als aanjager aangrijpen om reizigers anders en slimmer te laten reizen. Daarom is het de ambitie om naast de vele infrastructuurmaatregelen ook het integrale aanbod van mobiliteits- en alternatieve reisdiensten te versterken. Enerzijds om een bijdrage te leveren aan de bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en rondom de N279 zowel vóór, tijdens als na de ombouw van de N279 in 2020-2023. Anderzijds om een bijdrage te leveren aan de volgende stap in de groei van het aanbod van bewezen mobiliteitsdiensten die optimaal aansluiten bij de vraag en behoeften van reizigers in het gebied van de N279 (en later ook in geheel Zuid-Nederland).

 

Over SmartwayZ.NL en Mobility Market

Binnen het programma SmartwayZ.NL werken diverse overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen om de bereikbaarheid van Zuid-Nederland te verbeteren. Het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL bestaat uit acht samenhangende deelopgaven in Zuid-Nederland om de bereikbaarheid en doorstroming zowel tijdelijk (tijdens werkzaamheden) maar ook structureel te verbeteren. Het project Mobility Market draagt bij aan het versterken van het aanbod van bewezen mobiliteitsdiensten en maakt het mogelijk voor de reiziger om uit een breed scala aan reisalternatieven te kiezen om anders of slimmer te reizen.

 

Marktconsultatie mobiliteitsdiensten N279

Op maandag 19 november organiseerde het project Mobility Market van het programma SmartwayZ.NL een marktconsultatie omdat we voornemens zijn een aanbesteding te starten voor de opschaling van mobiliteitsdiensten in het gebied van de N279 tussen Veghel en Asten. We streven er naar om de aanbesteding in januari 2019 te publiceren en eind maart 2019 te gunnen. De looptijd van de overeenkomst is naar verwachting van april 2019 t/m maart 2021.

Tijdens de marktconsultatie verrijkte marktpartijen onze ideeën. Ook gingen we met hen in gesprek over de manieren waarop we als aanbestedende dienst het beste met de markt kunnen samenwerken om onze ambities te realiseren.

Diverse documenten met betrekking tot de marktconsultatie:

 

Matchmaking tool 'Mobiliteitsdiensten N279 Veghel - Asten'

Doel van de matchmaking tool 'Mobiliteitsdiensten N279 Veghel - Asten' is het faciliteren van onderling contact tussen potentiële consortiumpartners.

Wilt u uw bedrijf in deze tooling vertegenwoordigt zien? Vul dan uw gegevens in via het onderstaande formulier. 

Ja, ik doe graag mee met matchmaking

Voor - en achternaam
Omschrijving van het type organisatie
Omschrijving van het voornaamste focusgebied of gebieden
Omschrijving van de expertise die ingebracht kan worden in het project

 

Vragen?

Neem contact op met Programmaregisseur Mobility Market Floris Bakermans via mobilitymarket@smartwayz.nl

Deel deze pagina: