Team Structurele Gedragsverandering en Werkgeversbenadering ondersteunt partners (gratis) bij projecten die gericht zijn op duurzame gedragsverandering in Zuid-Nederland. En dat zijn er meer dan je misschien denkt, want in bijna elk project zit gedrag! Ons uitgangspunt is een gezamenlijke aanpak, want mensen reizen immers ook over de grenzen van onze regio’s, gemeenten en projecten heen.

 
Wat doet Team Structurele Gedragsverandering?

Ons team heeft specialistische kennis over gedragsverandering. Je kunt ons zien als een loket voor jouw projecten of ideeën met een gedragscomponent. We ondersteunen in gedragsprojecten, delen kennis en koppelen partners aan elkaar waar nodig.

Hoe bereiken we dat?

1. Anders reizen
Hoe zorgen we ervoor dat mensen meer met het ov of de fiets reizen?

Met anders reizen stimuleren we reizigers hun verplaatsing met een ander vervoermiddel dan de auto te maken. Dat betekent dat we het reizen met ov, fiets of lopen stimuleren.

  
 

 
Hoe kunnen we helpen?

Wij kunnen je helpen met opzetten en ondersteunen bij het uitvoeren van gedragsprojecten gericht op anders of niet reizen en kennis delen over de resultaten van soortgelijke projecten. Daarnaast kunnen we je helpen bij het ontwerpen van gedragsinterventie en het verhogen van de effectiviteit van gedragsinterventies. Ook haalden wij al interessante inzichten uit onze onderzoeken naar reismotieven en weerstanden van personen.

 

2. Niet reizen
Hoe stimuleren we mensen om thuis te werken?

Niet reizen stimuleert en motiveert reizigers (enkele keren per week) van hun reis af te zien en thuis te blijven. We gaan in gesprek met werkgevers en stimuleren werknemers om thuis te (blijven) werken. Wij wijzen op de voordelen en bieden concrete handvaten die leiden tot concrete en meetbare resultaten.

 

Wat levert dat op?

Gedragsverandering zorgt voor een:

 • Aantrekkelijk;
 • Bereikbaar;
 • Concurrerend;
 • Duurzaam;
  ...Zuid-Nederland.

 

3. Werkgeversbenadering 
Hoe inspireren we werkgevers om hun werknemers anders en niet te laten reizen?

We stimuleren Zuid-Nederlandse werkgevers om andere vormen van reizen en werken mogelijk te maken. Op een manier die past bij het bedrijf, het werk en de medewerkers. Er is van alles mogelijk. Denk aan hybride werken, flexibel reizen of fietsstimulering. Dit zorgt niet alleen voor CO2-reductie, maar ook voor meer vitaliteit en aantrekkelijker werkgeverschap. Zo werken we samen aan duurzaam, vitaal en bereikbaar Zuid-Nederland. Brabantse werkgevers kunnen daarvoor terecht bij onze partner Brabant Mobiliteitsnetwerk (BMN). In Limburg kunnen werkgevers aankloppen bij Trendsportal (Noord), Roermond Bereikbaar (Midden) en Zuid-Limburg Bereikbaar (Zuid).

 
Structurele Gedragsverandering
in één oogopslag

De praatplaat vertelt in één oogopslag wat het team doet, wat de meerwaarde is en hoe jij met ons samen kunt werken aan jouw gedragsvraag in Zuid-Nederland. Klik op de afbeelding om de praatplaat te downloaden.

Animatie van vrouw die wacht bij bushalte

 
Oplossingen

Het team gedragsverandering heeft verschillende oplossingen voor specifieke thema’s en doelgroepen. Zoals wegwerkzaamheden, onderhoud en gebiedsontwikkeling. Daarnaast hebben we speciale onderzoeksmiddelen die we in jouw gebied kunnen inzetten. Tevens kunnen partners gebruik maken van het Reizigerspanel om een onderzoek uit te zetten. 

We hebben twee verschillende typen onderzoeken:

 • Onderzoeken naar motieven en weerstanden van reisgedrag;
 • Onderzoeken om uit te vragen bij ons reizigerspanel.
Illustraties Smartwayz B2c Los Lopen Smartphone86b223e8685b.D23b58e042c3

 
Thema's en tools

Wij kunnen je advies geven over en ondersteunen bij de volgende thema's:

 • Het stimuleren van het gebruik van openbaar vervoer en fietsgebruik door middel van passende gedragsinterventies;
 • Hinderopgaven aangrijpen om gedrag structureel te veranderen;
 • Het stimuleren van thuiswerken onder zowel werknemers als werkgevers;
 • Onderzoek naar bijvoorbeeld hublocaties & doelgroepen.
Illustraties Smartwayz B2c Los Mobiele App2c990fb1ef5f.9A7f52fdba15

 
Voorbeeld projecten

Enkele voorbeelden van projecten zijn:

 • Reismotievenonderzoek Zuid-Nederland;
 • Hinderaanpak rotonde Postweg 's-Hertogenbosch/Vught;
 • Verrijken fietsstimuleringscampagne met gedragsinzichten.
Elementen14.Af983cc5fb6c (1)

 

Strategie​

De partners in Noord-Brabant en Limburg stelden samen de gedragsstrategie Zuid-Nederland 2020 t/m 2023 op. Hierin staat beschreven hoe we gaan samenwerken aan structurele gedragsverandering. Deze is aangevuld met de informatie- en communicatiestrategie waarin respectievelijk staat welke informatie nodig is om de gedragsstrategie uit te kunnen voeren en hoe we gaan communiceren met de reiziger om structurele gedragsverandering te realiseren. Wil je de strategieën inzien? Stuur een mail en je ontvangt de gevraagde informatie.
 

Reizigerspanel

Het is belangrijk dat we de reiziger betrekken in de aanpak. De mobiliteitsoplossingen die wij bieden, horen aan te sluiten op de wensen en behoeften van de reiziger. Om die informatie te verzamelen, hebben we een panel opgezet met daarin ongeveer 6.000 panelleden. En dit aantal blijft groeien!

Werk je voor de overheid en houd je je bezig met mobiliteit? Dan kun je het panel gratis inzetten.
Illustraties Smartwayz B2c Los Pratende Mensen Zittendf0c952a2e1.452720C08841

Dit houdt in:

 • Advies over de inzet van het Reizigerspanel en het soort onderzoek;
 • Hulp bij het opzetten van het onderzoek;
 • Verspreiding onderzoek via het Reizigerspanel;
 • Diverse soorten onderzoek zijn mogelijk: vragenlijst, interviews, het testen van mobiliteitsdiensten.
   

 
Inspiratiepaper Thuiswerken

Voor werkgevers zijn er verschillende voordelen te noemen van thuiswerken. Zo kunnen werkgevers geld besparen op kantoorruimte en is er minder CO2 -uitstoot. Bovendien werken werknemers mogelijk efficiënter als ze thuis werken en is het verzuim lager bij werknemers die thuiswerken.

Om werkgevers te helpen het thuiswerken structureel te implementeren in hun organisatie schreven we een inspiratiepaper. De volgende punten komen aan bod:

 • Gedragsbepalers: wat zorgt ervoor dat werknemers wel of niet thuiswerken?;
 • Belangrijkste voor- en nadelen van thuiswerken voor werknemers;
 • Wat je als werkgever kunt doen om thuiswerken te stimuleren;
 • Praktische tools waar je direct mee aan de slag kunt.