N279 Veghel - Asten

Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Ook is de weg belangrijk voor het bereikbaar en leefbaar houden van de regio. De provincie Noord-Brabant, de gemeenten Meierijstad, Helmond, Laarbeek, Gemert-Bakel, Asten en Deurne, Waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werken samen aan het vlotter, veiliger en slimmer maken van de N279.

We onderzoeken in nauwe samenwerking met belanghebbenden de mogelijkheden voor ongelijkvloerse aansluitingen tussen Veghel en Asten, omleidingen bij Helmond en Veghel en de inzet van Smart Mobility-maatregelen.

Heeft u vragen?

Mark van den Hoven

Mark van den Hoven

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

12 september

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ter visie

Maart 2017

Gedupeerde Staten nemen een besluit over de onderdelen die in de project-millieueffectenrapport (m.e.r.) worden onderzocht.

Midden 2017

Milieueffectenrapport gereed

Vanaf 2020

Start realisatiefase

Deel deze pagina: