InnovA58

De A58 verbindt Tilburg, Breda, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Helmond onderling en met andere regio’s zoals Amsterdam en Rotterdam. Ook is de A58 een belangrijke verbindingsweg naar onze buurlanden. Tussen de knooppunten Sint-Annabosch en Galder en tussen Eindhoven en Tilburg staan regelmatig files. Dit levert grote economische schade op. InnovA58 richt zich daarom op de verbreding van deze delen van de A58. Dit doen we door een wegverbreding van 2 x 3 waarbij we innovaties toepassen als onderdeel van de Smart Corridor. Op die manier maken we van de A58 een slimme, duurzame en toekomstbestendige snelweg.

Innovatie speelt binnen InnovA58 een belangrijke rol. Zo zorgen we er samen met kennispartners, medeoverheden, marktpartijen en omwonenden voor dat de A58 een slimme, duurzame en toekomstvaste weg wordt.

Vier dingen die InnovaA58 bijzonder maken:

  • Een opgavegerichte aanpak van de planuitwerking.
  • Een geïntegreerde aanpak van innovaties in de plan- en realisatiefase van het project.
  • Samenwerken en kennisdelen met de andere deelopgaves, zoals A58 Breda-Tilburg.
  • De innovatiethema’s ‘Optimale Life Cycle Costs (LCC)’, ‘Duurzame en Energieneutrale weg’, ‘Nieuwe diensten langs de weg’ en ‘C-ITS en Smart Mobility’ koppelen in het Living Lab.

Heeft u vragen?

Wim Leendertse

Wim Leendertse

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

2013 - 2016

Verkenningsfase

2016

Start planstudiefase

2018

Ontwerptracébesluit en milieueffectrapport gereed

2020

Onherroepelijk Tracébesluit

2020

Start realisatiefase

2023

Ingebruikname

Deel deze pagina: