A67 Leenderheide - Zaarderheiken

De A67 is belangrijk voor de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en voor het goederenvervoer. Het is een drukke weg waar met name tijdens de spits problemen met de doorstroming zijn. De weg wordt veel gebruikt door vrachtwagens: circa 25 tot 40 procent van de voertuigen op de A67 is een vrachtwagen. Op de A67 gebeuren vaak ongevallen wat leidt tot sterke vertragingen. Daarom is het nodig dat onderzocht wordt op welke manier de doorstroming op de A67 verbeterd kan worden.

Dit wordt onderzocht in de Verkenning A67. Hier is in oktober 2016 een startbeslissing over getekend door minister Schultz van Haegen met de gedeputeerden Van der Maat (Noord-Brabant) en Van der Broeck (Limburg). Tijdens de Verkenning wordt met name gekeken naar de bijdragen die nieuwe innovatieve technieken op het gebied van mobiliteit en verkeersmanagement kunnen leveren aan een vlottere afwikkeling van de personenauto’s en vrachtwagens op de weg. De Verkenning voor de A67 richt zich op het wegdeel tussen de knooppunten Leenderheide in Eindhoven en Zaarderheiken bij Venlo.

De Programmaraad SmartwayZ.NL heeft op 27 september 2017 ingestemd met het voorstel voor het nader onderzoeken van drie clusters maatregelen om de problematiek op de A67 aan te pakken. Deze drie clusters lopen uiteen van smart mobility tot kleinschalige infrastructurele maatregelen tot capaciteitsuitbreiding, en de mogelijke combinaties daarvan. Met dit bestuurlijk besluit is de analytische fase van de Verkenning afgerond.

Tot eind 2018 worden de drie clusters aan maatregelen nader onderzocht in de beoordelingsfase van de MIRT-Verkenning, waarna een besluit wordt genomen over een voorkeurspakket aan maatregelen. In de beoordelingsfase worden de kansrijke maatregelen verder uitgewerkt en worden de effecten op natuur, water, cultuurhistorie etc. onderzocht. Ook in de beoordelingsfase worden omgevingspartijen nauw betrokken, door middel van ontwerpsessies, informatiebijeenkomsten en gesprekken.

Heeft u vragen?

Tom van Tilborg

Tom van Tilborg

Functie
Projectmanager
E-mail

Jasper de Graaf

Jasper de Graaf

Functie
Senior advisor stakeholdermanagement
E-mail

Tijdlijn

2016 - 2017

Start: plan van aanpak

2017

Analyse: Notitie kansrijke oplossingen

2017 - 2018

Ontwerp structuurvisie en plan MER

Eind 2018

Besluitvorming: Structuurvisie voorkeursbelissing

Vanaf 2019

Uitvoeren voorkeurspakket

2019-2022

Planuitwerking

Vanaf 2022-2023

Realisatie