A2 Weert - Eindhoven

Iedere werkdag staan er files op de A2 tussen Weert en Eindhoven. Naast de weggebruikers, ondervinden ook de omliggende gemeenten hier hinder van. De files hebben namelijk invloed op de bereikbaarheid van Zuid-Nederland en ook is er sprake van sluipverkeer, wat de leefbaarheid en verkeersveiligheid van enkele dorpskernen negatief beïnvloedt. Er moet dus een oplossing komen voor de structurele opstoppingen op dit gedeelte van de A2.

Middels een MIRT-onderzoek is de verkeerssituatie onderzocht en zijn oplossingsrichtingen in beeld gebracht. Een No Regret-maatregelenpakket wordt gerealiseerd om de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren en het sluipverkeer te verminderen. Met continue monitoring worden de effecten onderzocht, zodat tijdig besloten kan worden tot eventuele aanvullende maatregelen. 

No Regret pakket

Het No Regret pakket is een pakket van maatregelen dat tegen geringe investeringskosten op korte termijn uitvoerbaar is. Uitvoering van het No Regret Pakket verlicht de problematiek van de doorstroming, verkeersveiligheid en sluipverkeer enigszins. Het effect van het No Regret Pakket op de doorstroming op de A2 is afhankelijk van het succes van de maatregelen om het gedrag van de automobilisten te veranderen (i.c. Mobility Market).

Heeft u vragen?

Marc Smits

Marc Smits

Functie
Projectleider
E-mail

Tijdlijn

November 2016

Gereedkomen onderzoeken probleemanalysefase

December 2016

Besluitvorming over het vervolg door de programmaraad SmartwayZ.NL

Begin 2017

Start oplossingenfase

Juni 2017

Besluit tot No-Regretpakket door programmaraad

Eind 2018

Plan van aanpak realisatie No-Regret pakket

Factsheet - A2 Weert - Eindhoven.pdf Grootte: 137 KB | Type: pdf
Rapport Probleemanalyse.pdf Grootte: 4 MB | Type: pdf
Rapport oplossingenfase.pdf Grootte: 2 MB | Type: pdf
Onderbouwing afgevallen maatregelen.pdf Grootte: 711 KB | Type: pdf