A2 Randweg Eindhoven

Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) van 2017 blijkt dat na realisatie van de deelopgaven InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave ontstaat voor de Eindhovense ring A2 in combinatie met de A58 en A50. De programmaraad heeft 27 september 2017 besloten tot het opstarten van een probleemanalyse voor de Randweg A2.

Dit soort mobiliteitsopgaven wordt traditioneel gezien als een infrastructureel vraagstuk, maar kan net zo goed worden beschouwd als een gedragsvraagstuk. Immers, als de weggebruikers op een ander tijdstip vertrekken dan zou er geen of kleiner probleem zijn. SmartwayZ.NL kiest daarom voor een fundamenteel andere aanpak. Een design aanpak waarbij niet de infrastructuur, maar de mensen en haar gedrag centraal staan.

De verwachte doorlooptijd van het onderzoek is anderhalf jaar. Naar verwachting wordt de probleemanalyse en de globale oplossingsrichtingen eind 2018 aangeboden aan de programmaraad en de eindrapportage plus concrete voorstellen voor vervolgacties zomer 2019. Het eindproduct bevat (concrete) voorstellen voor het vervolg.

 

Heeft u vragen?

Stephan Suiker

Stephan Suiker

Functie
Projectmanager
E-mail

Tijdlijn

29 september 2017

Programmaraad geeft akkoord op opstarten probleemanalyse

December 2018

Probleemanalyse en globale oplossingsrichtingen gereed

Zomer 2019

Eindrapportage plus concrete voorstellen

Factsheet - A2 Randweg Eindhoven.pdf Grootte: 122 KB | Type: pdf