Publicatiedatum: 11-01-2022
'Mensen ontmoeten, recreëren, vakanties: mensen worden gelukkig van mobiliteit.' Dat zegt Maurice Geraets, directeur van NXP Nederland. ‘Maar het moet wel schoner, veiliger, slimmer en sneller. En dat kan alleen door te innoveren. Samen.’ Bij SmartwayZ.NL doet hij wat hij in zijn loopbaan dagelijks doet: innovaties stimuleren. Met zijn meer dan 25 jaar ervaring in de IT en elektronica-industrie is Maurice Geraets dan ook een ware pleitbezorger voor innovatie binnen ons programma. Hij gelooft sterk dat we alleen vanuit een integrale aanpak oplossingen kunnen vinden voor de grote mobiliteitsuitdagingen. ‘Met innovatie als de grote aanjager.’
Maurice Geraets CEO NXP Foto Rene Schotanus Breedbeeld

Oplossingen voor een slimmere wereld

‘Secure connections for a smarter world’ is het centrale thema waar Maurice Geraets aan werkt bij NXP. Wat houdt dat eigenlijk in? ‘NXP bouwt oplossingen die de mogelijkheden van mensen, bedrijven en de wereld vergroten. Dat betekent vooral dat wij zorgen dat mensen en dingen onderling en met elkaar slimmer kunnen communiceren. Veilig en foutloos. Alles is er daarbij op gericht mensen te ondersteunen bij het comfortabeler en veiliger maken van hun leven. Een voorbeeld? Ik fiets veel en heb op mijn telefoon een app voor de IVR: de intelligente verkeersregelinstallatie die je al op veel stoplichten ziet. Als ik kom aan fietsen geeft mijn app een seintje en gaat het stoplicht op groen. Mooi toch? We hebben ook de technologie uitgevonden waarmee je met je bankpas kunt betalen door die ergens tegenaan te houden. Dat is overigens al een kleine 20 jaar geleden, de banken gebruiken het pas zo’n jaar of 5.’

Innovaties voor verkeersveiligheid

NXP focust op hoog volumemarkten die niet alleen hard groeien, maar waarin het bedrijf ook de helft groter is dan de grootste concurrent. ‘Zoals de mobiliteitsindustrie. Onze innovaties dragen eraan bij dat de auto steeds intelligenter wordt. Ooit waren er de buizenradio, later de transistorradio en nu internetradio. Een auto heeft vele systemen om op nieuwe manieren te communiceren. Bijvoorbeeld een automatisch alarm dat hulpdiensten waarschuwt als je een ongeval hebt. Of onze chips die zorgen dat de auto in cruise-controlestand automatisch remt als dat nodig is. Dat gaat steeds verder. Zo kunnen steeds meer auto’s met elkaar communiceren met een extreem korte reactietijd. Remt jouw voorganger, dan remt jouw auto automatisch mee binnen een paar milliseconden. Een ander mooi voorbeeld zijn veilige systemen voor peilwagens. Die worden gemiddeld binnen twee jaar aan gort gereden, ontzettend gevaarlijk voor wegwerkers. Wij kunnen die peilwagens een signaal laten uitzenden, waardoor ze worden ontweken door auto’s. Als maar 10% van de auto’s die technologie hebben heeft dat al invloed op de verkeersveiligheid.’

Comfortabeler op de weg

Al die nieuwe technologieën doen meer dan de veiligheid bevorderen. ‘Het maakt ons leven ook makkelijker en comfortabeler. Als een auto zichzelf corrigeert als hij over een witte lijn gaat is dat allereerst veilig. Maar die meer zelfrijdende auto is ook enorm prettig en rustig voor jou als berijder. Als je in een elektrische auto zelfrijdend op de A58 zit dan maakt vertraging niet meer zo veel uit. Je leest een boek of werkt tussendoor. Ik kan me voorstellen dat sommige auto’s al binnen een paar jaar op de snelweg zelf rijden. In de binnenstad nog niet, daar zijn de situaties complexer en uitdagender. Vrachtauto’s zonder chauffeur? Nee ik denk dat de chauffeurs nodig blijven. Maar: de chauffeur van de toekomst kan wel veel meer rusten en krijgt een ander soort baan.’

Duurzaam mobiel

Dan is er ook nog het duurzaamheidsaspect. ‘Kijk naar een innovatie om snelheid van auto’s te synchroniseren. Dat kan zo’n 20 tot 25% van de spookfiles oplossen. Veiliger en duurzamer. Want de auto’s kunnen elkaar op kortere afstand volgen en dat kost minder brandstof. Binnen dat thema worden ook deelauto’s belangrijk, vooral in de steden. Je ziet nu al dat deelscooters, deelfietsen en deelsteps een enorme vlucht krijgt. Dat kan ook voor auto’s. Dat zorgt bovendien voor meer inclusiviteit van mobiliteit. Mensen die geen eigen auto kunnen betalen, kunnen zich misschien wel een maandelijks deelabonnement veroorloven. Zo krijgt iedereen meer kans op mobiliteit, die dan ook nog vaak elektrisch is. Want wij zijn een van de toplanden in elektrisch rijden. Dat draagt enorm bij aan schone mobiliteit en daarmee neem je de nadelen van mobiliteit weg. Dat moet in mijn ogen nog veel verder ontwikkelen, ik ben er echt op tegen om mobiliteit te ontmoedigen. Mobiliteit geeft geluk. Je wil mensen kunnen ontmoeten, kunnen ontspannen, kunnen werken. We moeten het alleen schoner, veiliger en comfortabeler maken.’


‘Ik wil vanuit de technologie en het bedrijfsleven bijdragen aan oplossingen. De waarde van SmartwayZ.NL zit daarbij voor mij in de combinatie van vele uiteenlopende invalshoeken.’


Vele invalshoeken

Maurice Geraets is ervan overtuigd dat dit alleen door samenwerking gaat lukken. ‘Vandaar dat ik me ook op andere manieren voor deze thema’s inzet. NXP is een internationale organisatie met bijna 30.000 medewerkers. Grote commerciële belangen in Nederland hebben we niet. Maar ik doe met veel plezier mee aan SmartwayZ.NL. Het geeft me energie en ik krijg graag energie van wat ik doe. Plus er is de voldoening dat ik mijn maatschappelijke betrokkenheid kan tonen. Kijk alleen maar naar de veiligheid: Noord-Brabant heeft als provincie het grootste percentage verkeersdoden van Nederland. Ik wil eraan bijdragen om dat te verbeteren. Daarom kijk ik vanuit de technologie hoe ik kan bijdragen aan oplossingen. Met vanuit het bedrijfsleven ook een andere aanpak en visie. Daarin zit ook de waarde van SmartwayZ.NL: de combinatie van vele uiteenlopende invalshoeken.’

Oplossingen voor de toekomst

Het mooie van SmartwayZ.NL vindt de NXP-topman dat er zo’n duidelijke focus is op innovatie. ‘We durven te kijken naar oplossingen die misschien niet morgen op de weg het verschil maken, maar wel in de toekomst. Dat is echt onderscheidend ten opzichte van andere regio’s. Een goed voorbeeld is de discussie rondom de A58. Daar hebben we echt vanuit een integrale aanpak gekeken naar het totale pakket. Dus niet alleen asfalt, maar ook smart mobility en gedragsbeïnvloeding. Dat heeft geleid tot een uitgebreide dialoog en het besluit om toch een derde rijstrook aan te leggen. We hebben ook bewust de verbreding gezocht naar de inrichting van de publieke ruimte. Brainport Eindhoven heeft een enorme uitdaging om zo’n 70.000 nieuwe woningen te bouwen. Tegelijkertijd moeten mensen kunnen werken en recreëren. Hoe moet je die uitdagingen in de ruimtelijke inrichting inbrengen? Dat kan alleen met een integrale aanpak.’

De juiste samenwerking

Een verbeterpunt is in de ogen van Maurice Geraets nog wel de snelheid waarmee er op ontwikkelingen wordt ingespeeld. ‘We mogen creatiever worden om sneller te zijn. Tegelijkertijd ben ik ervan overtuigd dat de huidige manier van samenwerken daarvoor de juiste is. Provincies Limburg en Noord-Brabant, Brainport, gemeenten, Rijkswaterstaat, ministeries, universiteiten en de sterke in Brabant geconcentreerde automotivesector en de logistieke hub in Venlo: samen kunnen we de oplossingen vinden voor de uitdagingen die op ons pad komen. Ja, daar heb ik graag een aandeel in. Ik ben er vanaf het begin bij betrokken en waar ik kan, benadruk ik de innovatiefocus. Precies de reden waarom ik voor dit team ben gevraagd.’