Publicatiedatum: 15-04-2021
De regio Noordoost-Brabant (RNOB), gemeenten en SmartwayZ.NL hebben samen een eerste werkpakket slimme en schone mobiliteit vastgesteld. Concreet gaat het om projecten op gebied van: data, deelmobiliteit, stadslogistiek, werkgeversbenadering, fietsstimulering en verkeersmanagement.
Foto van fietser en busje OV

De gemeenten en waterschappen in Noordoost-Brabant investeren via RNOB in toekomstgerichte mobiliteit. Dat doen zij binnen het programma Duurzaam bereikbaar. Binnen SmartwayZ.NL werken we aan het mobiliteitssysteem van de toekomst. In Zuid-Nederland bundelen we onze krachten. Vanuit het Uitvoeringsplan Smart Mobility 2020-2023 is voor het regionale werkpakket een ‘verdubbelaar’ beschikbaar gesteld. Dit eerste werkpakket voor RNOB heeft een waarde van 650.000 euro.

 

Aan de slag!

Op korte termijn start de gemeente ’s-Hertogenbosch met projecten rondom slimme en schone bevoorrading, data en deelmobiliteit. De gemeenten Meierijstad, Heusden en Uden zetten in op de werkgeversbenadering. Samen met bedrijven stimuleren en ondersteunen zij het personeel om meer gebruik te maken van openbaar vervoer en fiets.

 

Gebiedsanalyse

De volgende stap is een data gedreven gebiedsanalyse. Deze foto van het gebied geeft inzicht in de opgaven en kansen van slimme mobiliteit voor Noordoost-Brabant. Zoals voor projecten op het gebied van fiets en deelmobiliteit. De foto is het vertrekpunt voor het samenstellen van een volgend werkpakket (looptijd t/m 2023).

 

Meer weten?

Neem contact op met Rian Snijder, secretaris van het portefeuillehoudersoverleg Ruimte, Wonen en Mobiliteit en Regisseur Mobiliteit RNOB. Stuur een e-mail.