Publicatiedatum: 25-03-2021
Het werkpakket smart mobility 2021 van de regio Hart van Brabant is bekend. Dit pakket bestaat uit zes mobiliteitsprojecten die bijdragen aan de bereikbaarheid van de regio voor personen, slimme logistiek en toerisme. Het totale werkpakket bedraagt circa 1,7 miljoen euro. De regiogemeenten, het bedrijfsleven en SmartwayZ.NL financieren dit samen.
Foto van weg A58 met auto's  en vrachtverkeer

Alle Brabantse en Limburgse regio’s stellen een werkpakket op met smart mobility maatregelen. Daarmee pakken specifieke regionale vraagstukken en uitdagingen aan. Dat noemen we binnen de Krachtenbundeling Smart Mobility Zuid-Nederland de gebiedsgerichte aanpak. Koen van Neerven, de projectleider in Hart van Brabant: “Ik ben trots op de samenwerking met het bedrijfsleven, toerisme en de regio. Samen hebben we, in een korte tijd, een mooi integraal werkpakket opgesteld dat goed aansluit bij het karakter van de regio Hart van Brabant.”

 

Concrete doelen

De projecten in het werkpakket van de regio Hart van Brabant sluiten vanzelfsprekend aan bij de doelen die door de regio zijn geformuleerd in de Regionale MobiliteitsAgenda (RMA) en het Regionaal MobiliteitsProgramma (RMP). Concreet gaat het om doelen rondom het:

  • Verbeteren van duurzame bereikbaarheid bedrijventerreinen en logistieke knopen
  • Stimuleren van gebruik duurzame vervoerswijzen en deelmobiliteit
  • Beperken van de druk op het regionaal wegennet door recreatieve verplaatsingen

 

Zes projecten

Het werkpakket 2021 bestaat uit zes projecten:

  1. Ontsluiting data voor toepassing in use cases (Parkeerverwijssysteem Oisterwijk)
  2. Multimodale goederenstromen (Slimme haven)
  3. Logistieke ontkoppelpunten – Retourlogistiek
  4. Stimuleren deelmobiliteit - focus Tilburg (gedrag/werkgeversbenadering, autogebruik/-bezit bij nieuwbouwlocaties)
  5. Prioriteit actieve mobiliteit (iVRI's fietsers - snelfietsroute Tilburg/Waalwijk)
  6. Smart Leisure (bereikbaarheid toeristische locaties)

 

Ook actief in deze regio?

Kijk voor meer informatie op de website van Regio Hart van Brabant. Heeft u vragen of wilt u meer weten? Of werkt u zelf actief in de regio Hart van Brabant aan Smart mobility projecten? Neem contact op met Koen van Neerven.