Publicatiedatum: 29-01-2021
Op 13 januari 2021 werden IT-leveranciers via een online sessie bijgepraat over Connected Transport Corridors (CTC) en DEFlog. De deelnemers ontvingen informatie over de stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen. Ook werd hen gevraagd om de kansen en uitdagingen die ze zien of ervaren rondom CTC en DEFlog te delen. Dit leverde een goed gesprek op, wat voor alle partijen van grote meerwaarde is. Daarom komt er een vervolg.
Foto vrachtwagen voor verkeerslicht

De IT-leveranciers werden door Janneke Nijsing, Corridormanager Zuid-Nederland (SmartwayZ.NL) en Paul Swaak, Programmamanager CTC (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) bijgepraat over Connected Transport Corridors (CTC) en DEFlog. Kijk de opname van de bijpraatsessie terug op YouTube. Bekijk de presentaties over CTC en DEFlog op het online platform Dutch Mobility Innovations (DMI). Hiervoor moet u een account aanmaken op DMI.

Vervolgsessies

Zowel de deelnemers als de organisatie vonden de bijpraatsessie een succes. Daarom is besloten om tweemaandelijks een (online) bijpraatsessie over CTC en DEFlog te houden. De sessies vinden plaats van 13.30 tot 14.30 uur op de volgende data: 17 maart, 19 mei, 21 juli, 15 september en 17 november 2021.

Hebt u interesse om aan te sluiten? Dan kunt u zich aanmelden via het online platform DMI. Hiervoor moet u een account aanmaken op DMI. Via dit platform ontvangt u tijdig de agenda en de link naar de online sessie.