Publicatiedatum: 20-05-2020
In Noord-Brabant werken de wegbeheerders van het rijk, de provincie en de gemeenten, hulpdiensten en OV bedrijven samen in vier Regionaal Verkeerskundige Teams (RVT’s). Door in de RVT's geplande werkzaamheden en evenementen op elkaar af te stemmen, voorkomen we verkeershinder in de regio. Er is een Europese uitvraag gedaan voor de coördinatie van de vier RVT’s in Noord-Brabant. Royal HaskoningDHV heeft deze aanbesteding gewonnen en gaat tot en met 2022 aan de slag in de RVT’s in Zuidoost-Brabant, Noordoost-Brabant, Hart van Brabant en West-Brabant.
illustratie van 4 icoontjes

Nóg intensiever samenwerken


Coördinatie is essentieel om onnodige verkeershinder te voorkomen. Voor grote evenementen en wegwerkzaamheden stellen de RVT's scenario’s op in samenwerking met de Verkeerscentrale Zuid-Nederland en Rijkswaterstaat. Royal Haskoning DHV maakt vanaf nu voor de vier regio’s ook maandelijks een knelpunten analyse. Dit werd tot nu toe alleen in de regio Zuidoost-Brabant gedaan. In deze analyse worden de effecten van calamiteiten en ongevallen in kaart gebracht en adviezen gegeven voor een betere doorstroming van het verkeer.

 

Lange termijnplanning


Slimme Bereikbaarheid Zuid-Nederland. Dat is de naam van de samenhangende aanpak om Zuid-Nederland bereikbaar te houden tijdens grootschalige werkzaamheden aan weg, spoor en water en daarbij de hinder voor reizigers en vervoerders zo klein mogelijk te houden. De RVT's gaan zich samen met Slimme Bereikbaarheid Z-NL buigen over de lange termijnplanning voor deze aanpak.