Publicatiedatum: 28-08-2019
BrabantStad en SmartwayZ.NL werkten de afgelopen jaren al samen op gebied van verkeersmanagement om verkeershinder in Noord-Brabant te voorkomen én op te lossen. De komende jaren wordt de samenwerking geïntensiveerd. Dat stelde BrabantStad in juni vast in de ‘Samenwerkingsagenda Smart Mobility BrabantStad 2020-2023’. Een mooie mijlpaal in de samenwerking voor BrabantStad en SmartwayZ.NL.
Foto afrit snelweg vol vrachtwagens.png

Tot de samenwerkende partijen behoren de vijf grote Brabantse steden, de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat en de Verkeerscentrale Zuid-Nederland. Samen hebben ze de ambitie om het regionaal verkeersmanagement te verstevigen. In de periode 2020-2023 wordt de samenwerking uitgebreid, zodat het verkeer op het Brabantse netwerk op lange termijn optimaal gemanaged kan worden.

 

Ambities en doelen 2020-2023

Het is de ambitie om beter te kunnen voorspellen wat er op het netwerk staat te gebeuren en daar tijdig op in te spelen. Doet een verstoring zich toch voor? Dan wordt er zo efficiënt en effectief mogelijk actie ondernomen. Hiervoor werken de betrokken partijen samen in het Verkeersmanagementteam Z.NL en in vier Regionale Verkeerskundige Teams (RVT’s). 

 

Focus op persoonlijk advies en data-uitwisseling

De nieuwe 'Samenwerkingsagenda Smart Mobility BrabantStad 2020-2023' focust zich met name op het mogelijk maken van advies op maat voor reizigers en het integreren van data om nog nauwkeuriger te kunnen voorspellen en reageren. Er komt extra aandacht voor data-uitwisseling en de techniek die daarvoor nodig is.

Weggebruikers en transporteurs kunnen daarmee steeds persoonlijker worden geïnformeerd. Bijvoorbeeld over andere reismogelijkheden. Denk aan de fiets, het openbaar vervoer of reizen op een ander tijdstip. De eerste stappen met de use-cases ‘Talking Traffic’ worden nu gezet, waarmee reizigers via applicaties en/of pushberichten informatie ontvangen over snelheidsadviezen, wegwerkzaamheden op de route en vrije parkeerplekken. Ook wordt ervaring opgedaan met prioriteit geven aan fietsverkeer, vrachtverkeer en hulpdiensten.

 

Meer weten wat we doen op gebied van Verkeersmanagement? Bekijk dan de projectpagina.