Publicatiedatum: 18-07-2019
Het aantal verkeersdoden en gewonden op de Nederlandse wegen neemt de laatste jaren toe. Het aantal slachtoffers moet dan ook echt omlaag. Om inzicht te krijgen in onveilige situaties met vrachtverkeer in het wegennet, heeft SmartwayZ.NL een analyse laten uitvoeren door bureau Route42. Het doel van deze analyse was het achterhalen van onveilige vrachtwagensituaties aan de hand van data uit vrachtverkeer.
Foto van vrachtwagen en auto's op de weg bij verkeerslichten die afwijkend rijgedrag vertonen.jpg

Afwijkend rijgedrag

In de analyse is specifiek gekeken naar ‘afwijkend rijgedrag’. Bijvoorbeeld: te hard remmen en schokken, of hard optrekken en overhellen. Veranderingen in de cruise control tellen ook mee. De verwachting is namelijk dat afwijkend rijgedrag veroorzaakt wordt door het gedrag van de chauffeur of de indeling van de weg. De analyse is uitgevoerd op alle deelopgaven van SmartwayZ.NL, en nog een aantal extra wegen in Noord-Brabant en Limburg.

Conclusies

De hoofdconclusie is dat er op alle onderzochte wegen afwijkend rijgedrag voorkomt. Maar de hoeveelheid situaties is per weg verschillend. Daarom is er verdiepend onderzoek nodig, om nog dieper in het afwijkende rijgedrag te duiken. Zo wordt gekeken of er bijvoorbeeld extra data kan worden toegevoegd om een goed beeld te krijgen. Bijvoorbeeld data over het soort en aantal incidenten op de weg. Projectleider Kyll Bruijnaers: “We hebben een zeer waardevolle analyse in handen, maar we hebben meer data en onderzoek nodig. Dan kunnen we een goed ‘aanvalsplan’ maken om een concrete bijdrage te kunnen leveren aan het verminderen van het aantal ongelukken en het bevorderen van de doorstroming. We gaan hier de komende tijd dan ook verder mee.”

Meer informatie?

Graag meer informatie over de inhoud van de analyse? Neem contact op met SmartwayZ.NL/Smart Logistics via: smartlogistics@smartwayz.nl