Publicatiedatum: 06-05-2019
Een nieuw team en een nieuwe projectmanager: Hans van Zandvoort. Hij heeft samen met het team als taak een contract met de aannemer op te stellen, de aanbesteding te doen en daarna de uitvoering te begeleiden. Hij volgt Mark van den Hoven op, die projectmanager was voor de fase van het opstellen van het Inpassingsplan.
Foto van 2 mannen in oranje hesjes

“We hebben een intensief traject met de omgeving doorlopen. Dat heeft geleid tot een goede inpassing van de weg, bijvoorbeeld bij Keldonk/Bakelse Beemden is er echt gewonnen aan kwaliteit”, zo vertelt Mark met de nodige trots. “De plannen voor de weg waren best beladen, maar desondanks kunnen we nu een toekomstbestendige weg gaan bouwen. Alle kruisingen worden ongelijkvloers en met een breed profiel aangelegd, waardoor bij groei van het verkeer de weg gemakkelijk verbreed kan worden. In Veghel worden de gelijkvloerse kruisingen direct in een breed profiel aangelegd.

Team staat klaar

Hans heeft al ervaring als projectmanager. Hij begeleidde onder andere ook de realisatie van het noordelijk deel van de N279 (Den Bosch – Veghel). Hans: “We nemen nu het stokje over van het voorbereidingsteam. Zij hebben een gedegen voortraject gedaan, en wij willen met dezelfde zorgvuldigheid de uitvoering gaan oppakken. Er staat een goed team van betrokken mensen klaar. Natuurlijk kunnen we niet aanbesteden tot dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan, maar er is los daarvan al veel voorbereidend werk te doen.”

Samen met omgeving

Bij de voorbereiding van de realisatie zal de omgeving weer nauw worden betrokken. Hans zegt hierover: “We zijn op dit moment druk bezig met het opstellen van een contract voor de aannemer. Daarbij gaan we zeker weer overleggen met belanghebbenden in de omgeving. We hebben in de planfase goede ervaringen opgedaan met werkateliers. Die gaan ook weer een rol spelen bij de contractvoorbereiding. Het is een goede manier om wensen uit de omgeving te verzamelen en te vertalen naar de contracteisen. Ik hoop daar veel betrokkenen te ontmoeten. De uitnodiging volgt!”

* Foto: Mark van den hoven (L) en Hans van Zandvoort (R).