Publicatiedatum: 09-05-2019
De gemeentebesturen van Cranendonck en Heeze-Leende hebben onlangs groen licht gegeven voor de maatregelen ter bestrijding van de overlast door sluipverkeer afkomstig van de A2. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het omzetten van de tijdelijke maatregelen naar een definitieve oplossing als bescherming van de dorpen langs de A2.
Foto van een file

Gedurende een eerder onderzoek gericht op de A2 tussen Weert en Eindhoven is nog eens objectief vastgesteld hoe groot de omvang van het sluipverkeer is. Dit verkeer verstopt bijna iedere werkdag de dorpen langs de A2 in een poging de ochtendfile tussen Weert en Eindhoven te omzeilen. Onder toezicht van mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL is door het Platform A2, aan een geheel van maatregelen gewerkt om het sluipverkeer tegen te gaan. Tijdelijke maatregelen, als proef ingesteld door de gemeente Cranendonck, hebben in de tussentijd gediend als eerste bestrijding van de overlast.

Maatregelen

In overleg met veel partners, zoals onder andere de betrokken dorpsraden, heeft het team van Platform A2 de maatregelen uitgewerkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van doseerlichten die gedurende de ochtendspits het verkeer mondjesmaat de kernen in laten. De lichten worden geplaatst op de Anton Philipsweg en de Oranje Nassaulaan in Maarheeze; de Ulkedonken parallel aan de A2; de Maarheezerweg-noord nabij Leende en de Pastoor Thijssenlaan vlak voor Sterksel. De maatregelen worden in het gebied langs de A2 verder ondersteund door inrijverboden tijdens de spitsuren en afzettingen op wegen in het buitengebied. Daarmee blijft het gebied buiten de spitsuren gewoon bereikbaar.

Gezamenlijk proces

In februari zijn tijdens een aantal inloopavonden voor inwoners van Cranendonck en Heeze-Leende reacties verzameld op de toen nog concept-plannen. Deze reacties zijn verwerkt en hebben bijvoorbeeld geleid tot het eerder uitvoeren van de maatregelen bij Sterksel en het plaatsen van beweegbare afsluitpalen in plaats van eerder voorziene zogenaamde ‘landbouwsluizen’.
U kunt het overzicht van de maatregelen zien op de gemeentelijke websites van Heeze-Leende en Cranendonck.

Vervolg

Na een laatste bespreking en goedkeuring door SmartwayZ.NL kan nu een begin worden gemaakt met de uitvoering van de plannen. Deze plannen beschermen vooral de kernen van Maarheeze, Sterksel en Leende nog beter tegen de overlast. Lange rijen auto’s door de dorpskernen, haastige automobilisten en soms gevaarlijke verkeerssituaties moeten dan zoveel mogelijk tot het verleden gaan horen.

Bekijk ook

Het bericht op de website van de Gemeente Cranendonck of Gemeente Heeze-Leende.