Publicatiedatum: 26-04-2019
In de periode 2021-2023 vinden er ingrijpende werkzaamheden aan de infrastructuur op de N279 tussen Veghel en Asten plaats. Het project Mobility Market van SmartwayZ.NL grijpt dit aan als kans om reizigers anders en slimmer te laten reizen. Het is de ambitie om naast de vele infrastructuurmaatregelen ook het integrale aanbod van mobiliteits- en alternatieve vervoersdiensten te versterken. Op donderdag 25 april publiceerde Mobility Market de aanbestedingsdocumenten met betrekking tot de opschaling van mobiliteitsdiensten en vervoersdiensten in het gebied van de N279 Veghel-Asten.
Afbeelding van auto's met sensoren op de weg

Na een eerdere gunning van mobiliteitsdiensten in het gebied tussen de A2 Weert-Eindhoven (klik hier voor meer info), is nu het gebied van de N279 tussen Veghel en Asten aan de beurt. De gewenste mobiliteits- en alternatieve vervoersdiensten moeten een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid, doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en rondom de N279. Zowel vóór, tijdens als na de ombouw van de weg in 2020-2023. Daarnaast wil Mobility Market hiermee het aanbod van bewezen mobiliteitsdiensten dat optimaal aansluit bij de vraag en behoeften van reizigers, laten groeien. Eerst in het gebied van de N279, later ook in de rest van Zuid-Nederland. Zodat de reiziger uiteindelijk kan kiezen uit een breder scala aan reismogelijkheden om anders of slimmer te reizen. De gepubliceerde aanbestedingsdocumenten kan u hier vinden.

Informatiebijeenkomst met matchmaking marktpartijen op 10 mei 2019

Op vrijdag 10 mei tussen 12.30 en 18.00 uur vindt in Veghel een informatiemoment met matchmaking plaats. De aanbestedingsstukken worden dan nader toegelicht, gevolgd door het faciliteren van matchmaking tussen potentiële samenwerkingspartners. Geïnteresseerde marktpartijen kunnen zich tot uiterlijk 7 mei 12.00 uur hier aanmelden.

Het streefdoel is om de opdracht in de zomer van dit jaar te gunnen.

Vragen over de aanbesteding dient u te stellen via de vragenmodule op TenderNed. Voor overige vragen over Mobility Market kunt u mailen naar Programmaregisseur Floris Bakermans via mobilitymarket@smartwayz.nl.