Publicatiedatum: 06-02-2019
Op 22 januari vond in het kader van een social design traject de derde en laatste bijeenkomst plaats voor belanghebbenden bij deelopgave ‘A2 Randweg Eindhoven’. Onder begeleiding van een ontwerpbureau bedachten vertegenwoordigers van aan de randweg A2/N2 en A50 gelegen bedrijven en andere betrokkenen concrete ideeën voor pilots ter verbetering van de bereikbaarheid van de regio. Zij stellen voor op deze manier praktijkervaring op te doen. Met behulp van de opgedane inzichten kunnen in het vervolgtraject effectieve keuzes worden gemaakt. Het is de bedoeling voorafgaand aan een pilot een onderzoekskader vast te stellen zodat na afloop kan worden bekeken of de beoogde doelen zijn behaald.
Foto Snelweg vol verkeer in schemerdonker.jpg

De geopperde ideeën gaan vooral over smart hubs: strategisch gekozen locaties waar de reiziger kan overstappen op een ander vervoermiddel om op een gebruiksvriendelijke manier de laatste kilometers naar zijn bestemming te overbruggen, maar bijvoorbeeld ook zijn pakketjes kan laten bezorgen. De gedachte is dat op deze manier het gebruik van privéauto’s vermindert en het gebruik van collectief (openbaar) vervoer en fiets wordt gestimuleerd.

Geopperde ideeën

  • De parkeermeter voor werknemers die vastzitten in onbewuste ritmes.
  • Smart hubs voor het actief, individueel, vooraf benaderen van reizigers met passend reisadvies.
  • De file voorbij? Doe het zelf! met ambassadeurs die gedragsverandering teweegbrengen.
  • Hup Eindhoven Hubs! waar smart hubs modulair worden opgebouwd.
  • Hub-fiets-ster om de fietsverbinding van hub naar het bedrijf aantrekkelijker te maken.
  • Douchen onder werktijd om de faciliteiten voor fietsers te verbeteren bij bedrijven.
  • Flight Forum bereikbaar om werkgevers voor te bereiden op de toekomst.
  • Weet waar je naar toe gaat als algemeen advies om investeringen te verduurzamen.

Komende periode worden de vervolgstappen bekend gemaakt en worden ook de resultaten van de onlangs gehouden online enquête over de A2/N2 Randweg Eindhoven en de A50 gedeeld. Deelnemers worden individueel of geclusterd benaderd voor vervolgstappen.