Publicatiedatum: 11-02-2019
Het voorkeursalternatief voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken is de afgelopen maanden uitgewerkt in de Ontwerp Structuurvisie. Deze wordt later deze maand samen met de planMER gepubliceerd en ter inzage gelegd voor iedereen die geïnteresseerd is.
Foto welkomstbord inspraakavond A67 Sevenum.jpg

Inspraakprocedure Ontwerp Structuurvisie A67 van start

Het voorkeursalternatief voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken is de afgelopen maanden uitgewerkt in de Ontwerp Structuurvisie. Deze wordt samen met de planMER gepubliceerd en van 22 februari tot en met 4 april ter inzage gelegd voor iedereen die geïnteresseerd is en deze in wil kijken. Gedurende zes weken kan iedereen de Ontwerp Structuurvisie en de planMER online inzien of inkijken op een van de gemeentehuizen waar de Ontwerp Structuurvisie komt te liggen. Dit zijn de volgende locaties: op de gemeentehuizen van Someren, Asten, Heeze-Leende, Geldrop-Mierlo, Venlo en het kantoor van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland in Den Bosch.

Ook worden er twee inspraakavonden georganiseerd, te weten op dinsdag 12 maart van 19.00-21.00 uur in Geldrop in het NH Hotel en op donderdag 14 maart van 19.00-21.00 uur in de Turfhoeve in Sevenum. Iedereen is welkom om binnen te lopen tijdens deze inspraakavonden. Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen door middel van een online reactie of een schriftelijke zienswijze. Ook is het mogelijk om mondeling een zienswijze in te dienen tijdens een van de beide inspraakavonden.

Inspraakavonden

  • 12 maart - NH Hotel Geldrop, Bogardeind 219, Geldrop
  • 14 maart - De Turfhoeve, Midden Peelweg 1, Sevenum

Stukken bekijken

  • Gemeente Geldrop-Mierlo - Hofstraat 4, Geldrop
  • Gemeente Venlo - Hanzeplaats 1, Venlo
  • Gemeente Asten - Koningsplein 3, Asten
  • Gemeente Someren - Wilhelminaplein 1, Someren
  • Gemeente Heeze-Leende - Jan Deckersstraat 2, Heeze
  • Rijkswaterstaat Den Bosch - Zuidwal 58, Den Bosch

Meer lezen?

Wilt u meer informatie over het traject, kijk dan op het Platform Participatie | A67. Meer informatie over de ter inzage legging is binnenkort te vinden op: www.mirtA67.nl.

Het traject van de A67 Leenderheide-Zaarderheiken.