Publicatiedatum: 17-12-2019
Op de A58 tussen Tilburg en Breda staan bijna dagelijks files. De verwachting is dat deze verkeerssituatie zonder structurele maatregelen blijft bestaan. Vandaar dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en Breda een MIRT-Verkenning voor de A58 Tilburg-Breda zijn gestart. In deze fase vindt uitgebreid onderzoek plaats naar de verkeersknelpunten en de mogelijke oplossingen. En er wordt toegewerkt naar één voorkeursoplossing. Tijdens twee informatieavonden in januari worden geïnteresseerden bijgepraat en uitgenodigd mee te denken.
Afbeelding van de weg A58 met diverse auto's en vrachtauto's

Informatieavonden 13 en 14 januari 2020

In deze MIRT-fase (MIRT: Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) kunnen omwonenden en weggebruikers participeren. Op maandag 13 en dinsdag 14 januari worden geïnteresseerden geïnformeerd over het project en uitgenodigd ideeën voor mogelijke oplossingen aan te dragen. Deze informatieavonden vinden van 18.00 tot 21.00 uur plaats in het Van Der Valk Hotel Gilze-Tilburg (Klein Zwitserland 8, Gilze). Geïnteresseerden kunnen hun ideeën en wensen ook kenbaar maken via de website: www.a58tilburgbreda.nl.

In het najaar van 2021 is de verkenningsfase afgerond en wordt aansluitend het zogenaamde voorkeursalternatief in een MIRT-Planuitwerking uitgewerkt.

Deelprogramma SmartwayZ.NL

De verkenning A58 Tilburg-Breda is een deelprogramma van SmartwayZ.NL. Dit is een innovatief mobiliteitsprogramma waarin overheden, bedrijven en kennisinstellingen samen werken aan een vlot, veilig en slim mobiliteitsnetwerk. Ook het project A58 Tilburg-Breda kijkt, naast infrastructurele oplossingen, naar innovatieve en duurzame maatregelen die bijvoorbeeld gericht zijn op gedragsverandering van weggebruikers.

Relatie met InnovA58

Vanuit het project InnovA58 werkt Rijkswaterstaat aan het verbreden van de A58 tussen Sint-Annabosch-Galder en tussen Eindhoven-Tilburg van 2 naar 3 rijstroken. Het project MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda hangt samen met het project InnovA58. De wegdelen van beide projecten sluiten direct op elkaar aan. Het project InnovA58 bevindt zich in de planstudiefase. De beide projecten worden daarom apart, maar wel in afstemming met elkaar, georganiseerd.