Publicatiedatum: 06-07-2018
Op 13 en 14 juni vond het GLOSA PRE-TESTFEST plaats in Helmond. Dit testfest is het derde in een serie van vijf die het internationale Intercor project uitvoert. Het Intercor project (NL, UK, FR, BE) wordt gecoördineerd door Rijkswaterstaat en richt zich op de uitrol van C-ITS diensten in Europa die interoperabel zijn over de landsgrenzen heen. Het PRE-TESTFEST is georganiseerd door Provincie Noord-Brabant en gemeente Helmond in samenwerking met de UK partners. Tijdens deze twee dagen zijn de Intercor standaarden voor C-ITS GLOSA (Groen Licht Optimaal SnelheidsAdvies) getest door verschillende aanbieders uit binnen-en buitenland...
Foto met veel mensen voor ingang Automotive Campus.jpg

De hybride GLOSA dienst

De GLOSA service geeft een advies waarmee een bestuurder zijn snelheid kan aanpassen bij het naderen van een kruispunt om groen licht te krijgen, of waarmee de wachtende bestuurder kan inschatten wanneer het rode licht op groen zal springen.

Twee communicatiesystemen zijn gebruikt, die zowel afzonderlijk als in een hybride oplossing service en adviezen kunnen leveren:

  • Korte afstandscommunicatie (ITS-G5) waarbij de in-voertuigsystemen de informatie direct van verkeersregelinstallaties ontvangen.
  • Cellulaire netwerkcommunicatie (mobiele data), waarbij binnen- en buitenlandse service providers de informatie (SPaT en MAP) via de InterCor ‘hybride data IF2’ standaard ophalen en een advies in het voertuig presenteren.

De testen wezen uit dat met toepassing van de Intercor Standaarden (GLOSA profile specificatie en hybride data interface IF2) de diensten hybride functioneren en interoperabel zijn met de diverse internationale service providers. Tussen de twee communicatiesystemen werd een licht verschil van 1 tot 2 seconde vertraging geconstateerd. Nadere analyse van de logging van gegevens moet uitwijzen in hoeverre dat wordt veroorzaakt door vertragingen in het communicatienetwerk, afstand tot de verkeerslichten of implementatie in applicatie van service providers, en in hoeverre deze vertraging kan worden gecompenseerd in de verschillende services door de voorspelbaarheid van de verkeersregelingen.

Resultaten, discussie nodig tussen serviceproviders en wegbeheerders

Tijdens de testen hebben alle serviceproviders uit verschillende landen (NL, UK, B-FL, F, AT) de berichten zowel via de wegkantsystemen in Helmond  (G5) als via de hybride data interface (cellulair) succesvol kunnen ontvangen en decoderen.Op technisch vlak is het PRE-TESTFEST dus geslaagd.

Uitdagingen voor het vervolg liggen met name op functioneel en verkeerskundig vlak. De groen- en roodtijden van de intelligente verkeersregelinstallaties in Helmond worden door adaptieve algoritmes bepaald (afhankelijk van het verkeer, van de voorspellings-algoritmiek en prioriteitsverzoeken). Hierdoor verspringen deze tijden en is het lastig voor de serviceproviders om een advies aan de automobilist te geven dat helpt om de snelheid op een slimme wijze aan te passen. Naar aanleiding van de test tweedaagse het collectieve besef toegenomen dat er een discussie nodig is tussen serviceproviders en wegbeheerders over de wijze waarop informatie-uitwisseling tussen slimme kruispunten en slimme voertuigen de beste basis levert voor veilig en efficiënt verkeer.

In oktober 2018 zal in de UK het volgende Testfest plaatsvinden waarin de Intercor standaarden middels GLOSA en diverse andere use cases op hybride wijze geverifieerd zullen worden.

Voor een uitgebreider verslag met o.a. aanbevelingen van deelnemers voor verbetering, kijk op http://intercor-project.eu/ (ENG).