Publicatiedatum: 17-04-2018
Op 17 april 2018 heeft DTV Consultants van SmartwayZ.NL de opdracht gekregen om een micro-simulatiestudie uit te voeren voor de N279 Veghel-Asten. De directe aanleiding daarvoor is de introductie van slimme verkeerslichten (iVRI’s), die al vanaf grote afstand kunnen communiceren met het aankomende verkeer, zodat de prioritering van het verkeer slimmer kan worden bepaald. Het doel van de studie is om te achterhalen hoe het (vracht)verkeer, voor en na de geplande werkzaamheden aan de N279, het beste kan doorstromen dankzij deze iVRI’s.
Foto N279 met trucks kopie.jpg

Met de simulatiestudie wordt onderzocht hoe het beste prioriteit gegeven kan worden aan vrachtverkeer op de N279, zowel voor als na de reconstructie van de weg. Er wordt achterhaald wat de effecten zijn van verschillende vormen van prioritering op de doorstroming voor het vrachtverkeer en het overige verkeer. Mogelijke vormen van prioritering zijn bijvoorbeeld: ‘alleen prioriteit voor zwaar vrachtverkeer’, ‘alleen prioriteit voor volgeladen vrachtwagens’ of ‘alleen prioriteit voor treintjes van drie vrachtwagens met dezelfde bestemming’.

De simulatie wordt uitgevoerd voor de ochtendspits tussen 07.00 uur en 09.00 uur en ook voor de rustigere periode tussen 09.00 uur en 11.00 uur. Een belangrijke voorwaarde is dat de verkeersafwikkeling veilig kan plaatsvinden, ook met prioriteit voor vrachtverkeer. Eind juni worden de resultaten voor de huidige situatie opgeleverd en eind augustus voor de situatie na reconstructie. Ook vanuit andere regio’s in Nederland is veel belangstelling voor de resultaten van de simulatiestudie.

Voor vragen over dit artikel kunt u contact opnemen met Pieter Prins via pieter.prins@rhdhv.com.