Publicatiedatum: 02-03-2018
De programmaraad heeft 28 februari 2018 de Strategische langetermijnagenda voor SmartwayZ.NL vastgesteld. Deze agenda maakt de verbinding tussen de acties op korte termijn en het perspectief voor de langere termijn.
Foto van de oprit van een snelweg

SmartwayZ.NL heeft betrekking op de periode 2016 – 2026, maar de opgaven zijn dan nog niet gereed. Daarom richten we ons ook op de langere termijn, 2040. "In 2040 is de slimste regio in Nederland nog altijd internationaal concurrerend. De reiziger in 2040 beschikt over nieuwe diensten en technieken, zodat hij steeds de optimale keuze kan maken voor de vervoerwijze, de route en het tijdstip. Daardoor worden de beschikbare netwerken optimaal gebruikt, in de tijd (dus over alle uren van de dag) en in de ruimte."

Keuzes en stappen zijn nodig, vooral omdat er vele ontwikkelingen zijn die het programma beïnvloeden. Het uitgangspunt bij deze keuzen is dat de gebruiker, dus de reiziger en de vervoerders/verladers, als doelgroepen centraal staan.

Lees hier meer over de ambitie 2040, de strategische keuzes, de uitvoeringsagenda 2018 en hoe we adaptief willen sturen met monitoring en evaluatie.