Publicatiedatum: 20-03-2018
Tijdens de eerste dag van de Intertraffic-beurs in de RAI Amsterdam op 20 maart heeft Christophe van der Maat, gedeputeerde van Mobiliteit en Samenwerking uit Noord-Brabant, onder toeziend oog van het aanwezige publiek, bekend gemaakt dat zes marktpartijen een intentieovereenkomst sluiten met MobilitymoveZ.NL. De partijen hebben een innovatief mobiliteitsvoorstel ingediend. Met de intentieovereenkomst wordt vastgelegd dat zij gedurende drie maanden in samenspraak met de overheid hun beproevingsvoorstel verder detailleren en uitwerken.
Foto Bekendmaking MobilitymoveZ.NL op Intertraffic.jpeg

Na een uitgebreid proces gaat MobilitymoveZ.NL nu reeds met de volgende partijen aan de slag: Beamrz, Buurauto-Noom, Get Hooked, Mobility Concept, Sweco en Vetuda. De innovatieve concepten lopen uiteen van deelautoconcepten en on-demand autonome shuttles, tot innovatieve concepten voor verkeersmanagement. De zes partijen kunnen in de toekomst gebruikmaken van de faciliteiten van MobilitymoveZ.NL, waaronder een experimentele omgeving met ontheffingen en vergunningen. Ook krijgen zij één aanspreekpunt toegewezen namens alle betrokken overheden van MobilitymoveZ.NL. 

 

MobilitymoveZ.NL zocht de afgelopen maanden actief naar aanbieders en ontwikkelaars van innovatieve mobiliteitsconcepten, gebaseerd op ‘connected autonoom rijden (CAD)’ in combinatie met ‘on-demand diensten’ en ‘elektrische aandrijving (EV)’. In december en januari werden er in totaal achttien voorstellen ingediend. Behalve deze zes partijen zijn er nog meer partijen waarmee mogelijk een samenwerking wordt aangegaan. Op basis van een nader gesprek of een aangepast voorstel wordt op een later moment alsnog besloten of er een intentieovereenkomst met hen wordt ondertekend. 

 

MobilitymoveZ.NL is onderdeel van het programma SmartwayZ.NL, waarin overheden samenwerken met markt- en kennispartijen aan een betere bereikbaarheid van Zuid-Nederland. MobilitymoveZ.NL heeft als ambitie om binnen vier jaar autonoom rijden te beproeven. Op grote schaal, in stedelijk gebied en met echte gebruikers.