Publicatiedatum: 02-03-2018
Het is één van de meest complexe vraagstukken in de regio Eindhoven op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. De files van de A2 Randweg Eindhoven kosten op jaarbasis 75 miljoen euro aan stilstaande mensen en goederen. Een weg door de stad die ook veel druk geeft op omwonenden en milieu. “Zelf fiets ik dagelijks naar kantoor, maar ook naar Den Bosch zou ik de fiets overwegen vanuit Eindhoven.”
Foto van Stephan Suiker

Verkeersdeskundige Stephan Suiker is de nieuwe projectmanager van de deelopgave A2 Randweg Eindhoven. Hij is druk bezig met een plan van aanpak voor het onderzoek en het verzamelen van alle bestaande onderzoeken en metingen. Voor de zomer van 2019 moet de eindrapportage inclusief concrete vervolgacties aan de programmaraad van het mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL worden aangeboden. De toon in het gesprek lijkt direct gezet, elk infrastructureel vraagstuk is tegenwoordig ook een gedragsvraagstuk. Het gaat dus al snel over alternatieven voor de auto.

“We weten dat als mensen 1 of 2 dagen per week een andere keuze maken, door bijvoorbeeld de fiets te nemen of thuis te werken, dat een heel groot effect heeft op het verkeer. 5% minder auto’s op de weg levert al heel veel op voor de doorstroming. Maar om het complexer te maken: wat gebeurt er als ‘smart mobility’ ervoor zorgt dat nieuwe groepen mensen gebruik gaan maken van onze wegen? Dat zijn dingen die je voor wilt zijn en dat maakt deze opgave zo ontzettend spannend en uitdagend.”

Je bent nu enkele weken aan de slag. Wat vind je van de opgave?

“Ik ben mijn hele werkzame leven al bezig met verkeer en vervoer. Vanaf mijn studie interesseer ik me voor de beweging van mensen. Verkeer is mijn passie. Daar ligt mijn hart. Van kleine verkeersonderzoeken tot grote geografische vraagstukken. SmartwayZ.NL is alles wat je kunt wensen als verkeersdeskundige.”

“Ik ben een fietser. Veel studies gaan over automobiliteit, maar we vergeten wel eens dat er meer is. Ik neem nu elke dag de fiets naar mijn werk in Eindhoven, maar zou ik het ook doen als ik dagelijks in Den Bosch zou moeten zijn? Ik denk het wel. Ik heb een broer die je absoluut niet uit de auto krijgt om naar zijn werk te fietsen. Maar ik heb ook zoveel mensen gesproken die door te fietsen vitaler zijn geworden en dat niet meer willen missen. Het zal onmogelijk zijn om iedereen te laten switchen naar een e-bike, maar een paar procent zou al heel mooi zijn. Dat vraagt wel om een integrale aanpak, waarbij je goed moet analyseren welke groepen je op welke manier het beste kunt faciliteren.”

Fietsen als de oplossing. Wat nog meer?

“Mobility as a Service wordt vaak genoemd. Diensten die je adviseren hoe je met verschillende vormen van mobiliteit zoals trein, fiets, bus, deelauto’s etc. kunt reizen. Daar worden vaak apps en nieuwe media bij ingezet en de term smart mobility valt te pas en te onpas. Maar ook de mensen moeten smart zijn om alle vervoermiddelen en -systemen efficiënt in te kunnen zetten. Niet afhankelijk zijn van één vervoermiddel, maar slim gebruik maken van verschillende systemen in verschillende omstandigheden. Daar kunnen apps zeker aan bijdragen.”

En als ik nou toch echt niet uit m’n auto wil? Verdwijnt de file dan ook?

“Voor wat betreft de auto ben ik benieuwd naar wat techniek gaat doen in verhouding tot de capaciteit van de weg. Snelheidsverschillen en verstoringen van weefvakken en op- en afritten zorgen voor opstoppingen. Auto’s kunnen steeds meer slim meten, zoals de remafstand. Zonder dat ze zelf rijden, houden voertuigen al steeds meer rekening met elkaar. Betekent dat iets voor de toekomst of maakt het per saldo niks uit? Dat is de vraag.

Snelheidsverschillen kunnen grote effecten hebben op de weg, en met techniek is het mogelijk grote winst te behalen. Bijvoorbeeld bij alle knooppunten op dit traject. Van knooppunt Ekkersrijt tot aan knooppunt Leenderheide liggen veel aansluitingen die voor verbetering zouden kunnen zorgen. Het zijn eigenlijk vijf deelvraagstukken in één, met allemaal een eigen dynamiek. Heel erg complex en uitdagend.”

Hoe wordt de omgeving betrokken bij het onderzoek?

“We proberen de belanghebbenden te betrekken in het onderzoek door social design toe te passen. Het is belangrijk om in kaart te brengen wie deze weg gebruikt. Welke werknemers van welke bedrijven staan daar elke dag in de file? Als je dat weet kun je die bedrijven benaderen om mee te denken over een oplossing. Maar ook van de transportsector en omwonenden horen we graag hun mening. Het is slimmer om dat in het begin te doen, dan pas aan het eind van je onderzoek. We moeten in een zo vroeg mogelijk stadium om tafel.

We gaan met gebruikers in gesprek om een alternatief te kunnen bieden: waar is behoefte aan? In deze deelopgave moeten die gesprekken overigens nog worden opgestart. Ik wil echt benadrukken dat we pas aan het begin staan. Verwacht niet volgende maand al een resultaat. We verwachten na de zomer de eerste resultaten van de probleemanalyse. En volgend jaar de resultaten van het totale onderzoek.”

Meer weten over de A2 Randweg Eindhoven? Stuur een mail naar s.suiker@eindhoven.nl.