Maak kennis met: Stephan Suiker, projectmanager A2 Randweg Eindhoven

Publicatiedatum: 02-03-2018

Het is één van de meest complexe vraagstukken in de regio Eindhoven op het gebied van mobiliteit en infrastructuur. De files van de A2 Randweg Eindhoven kosten op jaarbasis 75 miljoen euro aan stilstaande mensen en goederen. Een weg door de stad die ook veel druk geeft op omwonenden en milieu. “Zelf fiets ik dagelijks naar kantoor, maar ook naar Den Bosch zou ik de fiets overwegen vanuit Eindhoven.”

Verkeersdeskundige Stephan Suiker is de nieuwe projectmanager van de deelopgave A2 Randweg Eindhoven en is druk bezig met een plan van aanpak voor het onderzoek en om alle bestaande onderzoeken en metingen te verzamelen. Voor de zomer van 2019 moet de eindrapportage plus concrete vervolgacties aan de programmaraad worden aangeboden.  En de toon in het gesprek lijkt direct gezet. Want elk infrastructureel vraagstuk is tegenwoordig ook een gedragsvraagstuk. En dus gaat het al snel over alternatieven op de auto.

“We weten dat als mensen 1 of 2 dagen een andere keuze maken, bijvoorbeeld de fiets nemen of thuis werken, dat een heel groot effect geeft in het verkeer. 5% minder verkeer levert al heel veel op. Maar om het complexer te maken: wat gebeurt er als de toegenomen mobiliteit door ‘smart mobility’ zorgt dat nieuwe doelgroepen gebruik gaan maken van de wegen? Dat zijn dingen die je voor wilt zijn en dat maakt deze opgave zo ontzettend spannend en uitdagend.”

Je bent nu enkele weken aan de slag. Wat vind je van de opgave?

“Ik ben mijn hele werkzame leven al bezig met verkeer en vervoer. Vanaf mijn studie interesseer ik me in de beweging van mensen. Verkeer is mijn passie en waar mijn hart ligt. Van kleine verkeersonderzoeken naar grote geografische vraagstukken. Daar is SmartwayZ.NL ook een voorbeeld van en dat is alles wat je kan wensen als verkeersdeskundige.”

“Ik ben een fietser, veel studies gaan over automobiliteit, maar we vergeten wel eens dat er meer is. Ik neem nu elke dag de fiets naar mijn werk in Eindhoven, maar zou ik het ook doen als ik dagelijks in Den Bosch zou moeten zijn? Ik denk het wel. Ik heb een broer die je absoluut niet uit de auto krijgt om naar zijn werk te fietsen. Maar ik heb ook zoveel mensen gesproken die door te fietsen vitaler zijn geworden en dat niet meer willen missen. Het zal onmogelijk zijn om iedereen te laten switchen naar een e-bike, maar een paar procent zou al heel mooi zijn. Dat vraagt wel om een integrale aanpak, waarbij je goed moet analyseren welke doelgroepen je op welke manier het beste kunt faciliteren.”

Fietsen als de oplossing. Wat nog meer?

“Mobility as a Service wordt vaak genoemd. Diensten die bedacht worden hoe je met verschillende vormen van mobiliteit zoals trein, fiets, bus, deelauto’s etc. kunt reizen. Daar worden vaak apps en nieuwe media bij ingezet en de term smart mobility valt te pas en te onpas. Maar ook de mensen moeten smart zijn om alle vervoermiddelen en - systemen efficiënt in te zetten. Niet afhankelijk zijn van 1 vervoermiddel, maar slim gebruik maken van verschillende systemen in verschillende omstandigheden. Daar kunnen apps zeker aan bijdragen.”

En als ik nou toch echt niet uit m’n auto wil? Verdwijnt de file dan ook?

“Voor de auto ben ik benieuwd wat techniek gaat doen in verhouding tot de capaciteit van de weg. Snelheidsverschillen en verstoringen van weefvakken en op- en afritten zorgen voor opstoppingen. Auto’s kunnen steeds meer slim meten, zoals remafstand en snelheid. Zonder dat ze zelf rijden houden voertuigen al steeds meer rekening met elkaar. Betekent dat iets voor de toekomst of maakt het per saldo niks uit? Dat is de vraag.

Snelheidsverschillen kunnen grote effecten hebben op de weg, en met techniek is het mogelijk grote winst te behalen. Bijvoorbeeld bij alle knooppunten op dit traject. Van knooppunt Ekkersrijt tot aan knooppunt Leenderheide liggen veel aansluitingen die voor een verbetering zouden kunnen zorgen. Dit zijn eigenlijk vijf deelvraagstukken in één met allemaal een eigen dynamiek. Heel erg complex en uitdagend.”

Hoe wordt de omgeving betrokken bij het onderzoek?

“We proberen de doelgroepen te betrekken in het onderzoek door social design toe te passen. Het is belangrijk om in kaart te brengen wie deze weg gebruikt. Welke werknemers van welke bedrijven staan daar elke dag in de file? Als je dat weet kun je die bedrijven benaderen om mee te denken over een oplossing. Maar ook de transportsector en omwonenden. Het is slimmer om dit in het begin te doen, dan pas aan het eind van je onderzoeken. We moeten in een zo vroeg mogelijk stadium om de tafel.

Dat is ook onze eerste onderzoeksvraag om een zo groot mogelijk effect te hebben. Met gebruikers in gesprek gaan om een alternatief te kunnen bieden: waar is behoefte aan? In deze deelopgave moeten die gesprekken overigens nog worden opgestart. Ik wil echt benadrukken dat we pas aan het begin staan in deze deelopgave. Verwacht niet volgende maand al een resultaat. We verwachten na de zomer de eerste resultaten op de probleemanalyse. En volgend jaar de resultaten van het totale onderzoek.”

Meer weten over de A2 Randweg Eindhoven? Stuur een mail naar s.suiker@eindhoven.nl.

Deel deze pagina: