Publicatiedatum: 15-11-2018
Stephan Suiker, trekker van deelopgave A2 Randweg Eindhoven, gebruikt de ‘social design’ methode om omwonenden en reizigers mee te laten denken over de ontwikkeling van dit traject. Charlotte Dillisse van de Reizigersaanpak van hetzelfde mobiliteitsprogramma SmartwayZ.NL helpt Stephan door ‘haar’ reizigerspanel ter beschikking te stellen en mee te denken over de benadering van reizigers. Deze samenwerking levert Stephan het gewenste inzicht en stelt de kennis en wensen van reizigers centraal.
Foto Twee collegas poseren buiten.JPG

De klassieke overheidsaanpak werkt top-down: plannen worden door het rijk, provincie of gemeente opgesteld en uitgevoerd. Vervolgens wordt de burger ter kennisgeving geïnformeerd. Dit geldt niet voor de opgave A2 Randweg Eindhoven. Stephan: “Wij vinden het belangrijk dat oplossingsrichtingen aansluiten bij de ervaringen van de reiziger. De samenwerking met het team van Charlotte is daarom van cruciaal belang, het panel helpt ons inzien wat de reiziger daadwerkelijk op de weg beleeft en welke mogelijke problemen worden ervaren.”

De Reizigersaanpak stuurt enquêtes naar de leden van het panel. In dit geval naar mensen die regelmatig over de randweg bij Eindhoven (A2 en N2) of de A50 reizen. Charlotte: “We weten veel over de verkeersgegevens op bepaalde trajecten, maar wat wil en kan Harry* die elke dag heen en weer reist nou eigenlijk? Het panel bevat al veel data en helpt ons om te kijken of voorgestelde maatregelen realistisch zijn en aansluiten op de behoefte van de reiziger. Tevens kunnen we in een latere fase de reizigers in het panel ook gericht benaderen om nieuwe innovatieve mobiliteitsoplossingen te gaan gebruiken. Dit doen we op basis van kennis over wie de persoon is en waarop hij te verleiden is. We staan continu in gesprek met de eindgebruiker. Zo kan Stephan vanuit zijn rol werken aan oplossingen die voortkomen uit concrete wensen uit het reizigerspanel.”

De kennis over en bereidheid tot gedragsverandering is alles bepalend voor ons succes.

Veel bedrijven hanteren nog steeds reguliere werktijden waardoor flexibel reizen onder werknemers niet wordt gestimuleerd. Reizigers zitten daardoor alsnog tegelijk in de trein of op de weg. Charlotte: “Dat kan anders! Er zijn tegenwoordig veel alternatieve reismogelijkheden, maar bedrijven moeten daar wel in meegaan. Door de behoefte in kaart te brengen hopen we bedrijven aan te zetten iets aan hun beleid te doen. Zodat ze bijvoorbeeld een alleenstaande vader met twee kinderen niet opzadelen met een verplichte OV-kaart, die in zijn situatie helemaal niet handig is.”

Stephan sluit hierbij aan: “Mobiliteit verandert continu. Mensen passen namelijk voortdurend hun reisgedrag aan. Iemand kan van baan wisselen of verhuizen waardoor er een nieuw reispatroon ontstaat.” Stephan en Charlotte werken binnen SmartwayZ.NL samen om de reiziger van nu en in de toekomst mobiliteitsoplossingen op maat te kunnen bieden. De samenwerking stelt hen in staat om effectiever te werken, dankzij veel beschikbare en verrijkte data verkregen uit diverse onderzoeken over inzichten in het gedrag en de wensen van de reiziger. Charlotte: “De kennis over en bereidheid tot gedragsverandering is alles bepalend voor ons succes.” 

Reizigersaanpak

Benieuwd geworden naar wat het Reizigerspanel van SmartwayZ.NL voor jou kan betekenen? Lees dan meer over het reizigersaanpak of neem contact op met Charlotte Dillisse via cdillisse@brabant.nl. Samen werken we aan het vlotste, veiligste, slimste en meest robuust mobiliteitsnetwerk van Nederland.

* Fictieve naam.