Publicatiedatum: 21-11-2018
In het nieuws hoor je het vaak: files. Economisch gezien gaat het goed in ons land, ook in en rond de regio Eindhoven. Door de sterke economische groei neemt ook de drukte op de wegen toe. Naar verwachting ontstaan problemen met doorstroming op de A2 en N2 Randweg Eindhoven en de A50 tussen Veghel en Eindhoven als de groei doorzet. Binnen SmartwayZ.NL, het innovatieve mobiliteitsprogramma van Zuid-Nederland, is voor deze trajecten daarom een probleemanalyse gestart. Denk mee over de doorstroming op deze wegen via de website die vanaf vandaag online staat!
Foto bovenaanzicht snelwegen in groen landschap bij Eindhoven.jpg

In het rapport Kerncijfers Mobiliteit 2018 dat minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat onlangs naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat er over vijf jaar tien procent meer gereden wordt dan in 2017. En dat het reistijdverlies in 2023 met 35 procent toeneemt. Dat geldt ook voor de A2 en N2 Randweg Eindhoven en de A50 tussen Veghel en Eindhoven. Het doel van de probleemanalyse is inzicht te krijgen waar en waarom knelpunten ontstaan die de bereikbaarheid en doorstroming van de regio belemmeren.

Vanaf het eerste moment worden de verschillende betrokkenen, zoals weggebruikers, omwonenden en belangenverenigingen, uitgenodigd om mee te denken over het bereikbaar houden van de regio. Niet alleen tijdens bijeenkomsten, maar ook online. Op de vandaag gelanceerde website a2randweg.smartwayz.nl kunnen zij hun ervaringen op de A2, N2 en de A50 én hun verbeterpunten doorgeven.

Vernieuwende aanpak

Op twee manieren worden de knelpunten op de A2, N2 en A50 in beeld gebracht. In een uitgebreid verkeersonderzoek worden verkeerscijfers en ongevallengegevens geanalyseerd. De tweede, een meer innovatieve methode is een probleemanalyse via social design. Dat houdt in dat belanghebbenden actief worden betrokken nog vóór er iets op papier staat; zij krijgen de kans om mee te denken over het vraagstuk én de oplossingsrichtingen. Het streven is om in co-creatie met alle betrokkenen de probleemanalyse vorm te geven. Naar verwachting wordt de adviesrapportage in de zomer van 2019 aangeboden aan de programmaraad van SmartwayZ.NL. Inclusief de globale oplossingsrichtingen die door belanghebbenden zijn aangedragen en concrete voorstellen voor vervolgacties.

Monique List, wethouder Mobiliteit van de gemeente Eindhoven: “De A2, N2 en A50 zijn van vitaal belang voor de groei van onze regio. De regio moet bereikbaar blijven. Om dit te realiseren willen we samen met verschillende groepen uit de omgeving op een andere manier kijken naar mobiliteit. Door de gebruikers, de werkgevers, omwonenden en belangenverenigingen te betrekken, ontstaat een volledig beeld van de behoeftes en de knelpunten op en rondom de weg. Zo kunnen we komen tot goede en gerichte oplossingen.”

Meedenken?

Jouw ervaring en verbetertips zijn nodig om het bereikbaarheidsprobleem van Eindhoven zo goed mogelijk in beeld te brengen en te komen tot de juiste oplossingen. Ga naar a2randweg.smartwayz.nl en geef jouw mening over de verkeerssituatie op de A2, N2 en A50!

Direct naar de enquête?