Publicatiedatum: 30-10-2018
Een toekomstbestendige N279 Veghel-Asten is essentieel voor de economische kracht van Zuidoost-Brabant. Als onderdeel van SmartwayZ.NL wordt hard gewerkt om de N279 slimmer en veiliger te maken. In het kader van smart mobility staat de inzet van ‘slimme’ technieken centraal. Op maandag 29 oktober is het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voorgelegd aan de Provinciale Staten: een belangrijke stap richting de bereikbaarheid van de toekomst.
Foto genomen vanuit de lucht N279

Als alles volgens schema verloopt, kan de realisatie van de nieuwe weg beginnen in 2020. De knelpunten zijn in kaart gebracht en worden op diverse manieren aangepakt om de doorstroming te bevorderen. Het is voor alle weggebruikers belangrijk om onveilige situaties aan te pakken zodat een vlotte en efficiënte doorstroming gerealiseerd kan worden.

Welke plannen staan er in het PIP?

  • De aansluitingen en kruisingen van de N279 worden ongelijkvloers gemaakt.
  • De N279 blijft grotendeels 2x1-baans. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder veel extra investeringen mogelijk is.
  • Bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd zodat het verkeer buiten het woongebied blijft.
  • Bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen.

Investeringen extra geluidsmaatregelen

Op de gehele N279 wordt geluidsarm asfalt aangelegd, ook op de locaties waar het niet wettelijk noodzakelijk is omdat er weinig mensen wonen. Gedeputeerde van der Maat: Bovenop de maatregelen die de provincie verplicht is om te nemen, investeren de provincie en gemeenten samen € 9 miljoen extra om marktpartijen uit te dagen om slimme geluidsmaatregelen te bedenken. Van der Maat: “Die maatregelen schrijven we nu niet voor, maar er zijn volop nieuwe producten en technieken in ontwikkeling die een extra bijdrage leveren bovenop het geluidsarme asfalt waartoe we nu al besloten hebben. Vooral de inwoners van de wijken Brouwhuis en Rijpelberg en in het buitengebied van Bakel kunnen hiervan profiteren.”

Slimme technieken

Vanuit SmartwayZ.NL wordt ingezet op bijvoorbeeld slimme verkeerslichten. Zo kan op het traject van de N279 voorrang gegeven worden aan belangrijke logistieke stromen voor de regio. De recente ‘Experience Week Connected Transport’ stond ook in het kader van een efficiënte en effectieve logistieke doorstroming.

Meer over het project?

Wilt u op de hoogte blijven van nieuws over de deelopgave N279 Veghel-Asten of andere SmartwayZ.NL gerelateerd ontwikkelingen? Meld u aan voor onze nieuwsbrief en wij houden u automatisch op de hoogte.

Nu alvast meer lezen over de N279 Veghel-Asten? Bekijk onze pagina over deze deelopgave.

N279