Publicatiedatum: 12-07-2017
De programmaraad heeft tijdens de vergadering van 14 juni jl. ervoor gekozen dat het programma een coördinerende rol gaat spelen op het gebied van Duurzame Leefomgeving in samenhang met mobiliteit.
Foto van een fietster op fietspad op een brug

De Werkgroep Duurzame Leefomgeving werkt deze ambities verder uit in lijn met het klimaatakkoord van Parijs, kabinetsbeleid en provinciaal bestuursakkoord. En op zo’n wijze dat de meerwaarde van ‘een programma zijn’ optimaal benut wordt door een gezamenlijk commitment vanuit de deelopgaven. Tevens wordt een voorstel gemaakt voor de programmatische opbouw (trapjes) van een serie praktijktesten rond Duurzame Leefomgeving en voor de organisatie van het Living Lab Duurzame Leefomgeving.

Vertrekpunt van het thema Duurzame Leefomgeving zijn wenselijke en noodzakelijke aanpassingen
in het mobiliteitssysteem, voor zowel smart mobility als infrastructuur. Onder Duurzame Leefomgeving onderscheiden we drie sub-thema’s:

  • Energie en klimaat (CO2, energieneutraal, klimaatbestendig);
  • Circulaire economie (hergebruik van materialen en hernieuwbare grondstoffen);
  • Duurzame gebiedsontwikkeling (o.a. minder milieuhinder, nieuwe diensten).

Planning

14 december 2017 staat een voorstel voor de ambitie, kaders, programmatische opbouw en organisatie van Duurzame Leefomgeving op de agenda van de programmaraad. Tegelijkertijd wordt de invulling van het Living Lab InnovA58 in synergie gebracht met programma SmartwayZ.NL.