Publicatiedatum: 12-07-2017
De programmaraad heeft opdracht gegeven voor het uitwerken van een Plan van aanpak voor een onderzoek naar de A2 Randweg Eindhoven in combinatie met de A50.
Foto van mensen wachtend bij een zebrapad in Eindhoven

De deelopgave A2 Randweg Eindhoven was de enige nog niet gestarte deelopgave binnen SmartwayZ.NL. Wel stond de afspraak dat de doorstroming op de Randweg Eindhoven werd gemonitord en het onderzoek wanneer nodig zou worden opgestart.

Uit de NMCA 2017 (Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse) blijkt dat na de realisatie van InnovA58, N279 en de A67 een samenhangende wegopgave voor de A2 Randweg Eindhoven in combinatie met de A50 ontstaat. Het plan van aanpak wordt 27 september 2017 aan de programmaraad voorgelegd en na besluitvorming in de programmaraad geagendeerd voor het BO-MIRT van 26 oktober 2017.