Publicatiedatum: 11-05-2017
In oktober 2016 is het startsein voor de MIRT-Verkenning A67 Leenderheide-Zaarderheiken gegeven door de minister van Infrastructuur en Milieu Schultz-Van Haegen. Daarbij is de mening van weggebruikers belangrijk. Zij kunnen nu hun ervaringen en verbetervoorstellen doorgeven op de website van de A67 of tijdens de inloopbijeenkomst op 16 mei in Asten.
Afbeelding van de A67 met verkeer

In de MIRT-Verkenning Leenderheide-Zaarderheiken zoeken we naar oplossingen voor een prettiger, veiliger en beter doorstromende A67. Het doel van de Verkenning is de komende twee jaar komen tot een pakket met maatregelen voor de gesignaleerde knelpunten. Hiermee voorzien we de minister van informatie om een beslissing te nemen over de volgende stap tot realisatie.

Meedenken

De eerste stap in deze fase is breed onderzoeken welke knelpunten worden ervaren op de A67 en welke mogelijke oplossingen daarbij passen. Dit onderzoek wordt gedaan in een intensief proces samen met weggebruikers, betrokken overheden, omwonenden, belangenorganisaties, bedrijven en overige stakeholders. We organiseren hiervoor gesprekken, informatiebijeenkomsten en werksessies. Ook maken we gebruik van een online participatieplatform (www.mirtA67.nl) waar weggebruikers op een kaart van de A67 knelpunten en oplossingsrichtingen kunt aangeven. Alle opmerkingen en suggesties komen direct terecht bij het team dat werkt aan de Verkenning.

Inloopavond

Dinsdag 16 mei vindt tussen 17.00 uur en 20.30 uur de eerste inloopavond plaats bij Hotel Nobis, Nobisweg 1 te Asten. Tijdens deze bijeenkomst wordt informatie verstrekt over het proces van de Verkenning en gaan we met aanwezigen in gesprek over de knelpunten en aandachtspunten die men ervaart.