Publicatiedatum: 21-02-2017
Kunnen we de verbreding van de A58 aangrijpen om de snelweg bij Oirschot beter in te passen in het landschap? Met die vraag in het achterhoofd hebben Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot een bijzonder participatietraject opgestart. Inwoners van Oirschot brengen – onder de naam ‘Team Oirschot’ – een goed onderbouwd advies uit over het ontwerp.
Afbeelding van snelweg met verkeersbord afslag Oirschot

Door de hoge ligging van de brug over het Wilhelminakanaal is de A58 in Oirschot bijna niet te missen. Vanuit de dorpskern is de snelweg bijvoorbeeld goed te zien. Omwonenden ervaren daarnaast overlast van geluid en luchtverontreiniging. Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot hebben de verbreding van de A58 – van 2x2 naar 2x3 rijstroken – dan ook aangegrepen om de bewoners een stem te geven in de ontwerpplannen. Dit gebeurt volgen het principe van social design: op basis van gemeenschappelijke drijfveren worden nieuwe perspectieven ontwikkeld, nieuwe oplossingen bedacht en geïmplementeerd.

Inpassingsvisie

Samen met Feddes/Olthof landschapsarchitecten werken Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot aan de inpassingsvisie voor de A58 bij Oirschot. Deze visie bevat de verdere uitwerking van de te verbreden A58 en de afstemming met andere partijen en initiatieven. Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot vinden dat het plan ook de ambities van de gebruikers van de omgeving en de weg moet bevatten. Zo ontstaan er samenhangende plannen, waar zo veel mogelijk betrokkenen beter van worden. Team Oirschot – dat bestaat uit inwoners en ondernemers – brengt in kaart wat dit ‘beter’ inhoudt voor de omgeving.

Transparante communicatie

Hoewel Team Oirschot zelf geen beslissingen neemt over de inpassing van de A58, brengt het wel een goed onderbouwd advies uit aan Rijkswaterstaat en de gemeente Oirschot. Het team wordt begeleid door een externe coach en heeft transparante communicatie hoog in het vaandel staan. Zo wordt er regelmatig contact gezocht met alle Oirschottenaren. De afgelopen periode is Team Oirschot een aantal keer bij elkaar gekomen om samen te werken aan oplossingsrichtingen.

Online consultatieronde

In februari is er een online consultatieronde gehouden, waarbij bewoners van Oirschot via de website van InnovA58 hun mening konden geven over de kansen voor kwaliteitsverbetering in de omgeving. Ook konden ze mogelijke verbeterpunten aandragen voor fietspaden, kruispunten en andere verkeerssituaties. Team Oirschot neemt de uitkomsten van deze consultatieronde mee in het op te stellen advies. Op 27 maart worden de resultaten van het social design-proces gepresenteerd in de Oirsprong te Oirschot. Team Oirschot biedt de resultaten dan aan Rijkswaterstaat en gemeente Oirschot aan.