Publicatiedatum: 21-02-2017
Begin dit jaar is het Beter Benutten project Spitsmijden A2 Nederweert > Eindhoven van start gegaan. Automobilisten kunnen een beloning ontvangen voor iedere gemeden ochtendspits op dit traject. Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant willen zo de verkeersdruk tijdens de ochtendspits verminderen. Afgelopen periode is een grote groep potentiële deelnemers persoonlijk benaderd via een brief met de vraag of ze willen deelnemen als spitsmijder. Doel is de doorstroming op de A2 tijdens de ochtendspits op het traject van Nederweert naar Eindhoven structureel te verbeteren.
Afbeelding van kaart tussen Eindhoven en Weert met het logo Spitsmijden

Deelnemers worden gevraagd om op een ander tijdstip te reizen, thuis te werken of een andere route of vervoermiddel te kiezen. Wanneer dit lukt, verdienen mensen een beloning in de vorm van spaarpunten, die in een webshop kunnen worden omgezet in cadeaus of tegoedbonnen. Zo zouden minimaal 700 auto’s uit de ochtendspits gehaald moeten worden.

Gedragsverandering

Rijkswaterstaat heeft positieve ervaringen opgedaan met vergelijkbare projecten bij grootschalige wegwerkzaamheden. De ervaring leert dat veel mensen tijdens de projectperiode ‘wennen’ aan nieuw gedrag en ook na afloop van het project vaker kiezen om niet tijdens de spits op de weg te zijn, omdat ze hebben ervaren dat het mijden van de file eenvoudig is en ook voor hen persoonlijk veel voordelen heeft.


Positieve eerste resultaten

De eerste resultaten van het project laten een positief beeld zien. Er hebben zich inmiddels circa 2.000 mensen gemeld als deelnemer aan het project en dit aantal loopt nog elke dag op. Het aantal spitsmijdingen per ochtendspits staat inmiddels op ruim 600 en dit aantal stijgt nog steeds. Sinds de start van het project zijn er nu circa 7.400 spitsmijdingen geregistreerd (cijfers d.d. 25 januari 2017). Nieuwe deelnemers zijn natuurlijk nog steeds welkom! Werkgevers kunnen vanuit het project ondersteund worden, wanneer zij medewerkers actief willen laten weten dat eerder of later op het werk zijn of een dag thuis werken tot de opties behoort.

Meer weten?

Op de projectpagina Rijkswaterstaat.nl staat meer achtergrondinformatie. Op spitsmijdenA2.nl is meer informatie te vinden voor deelnemers en werkgevers.