Publicatiedatum: 21-02-2017
Het aan elkaar knopen van data, systemen en verkeersmodellen om zo snel smart mobility-oplossingen te simuleren. Dat is SimSmartMobility: een simulatieplatform ontwikkeld door Connecting Mobility, TNO en TUDelft. Zowel TNO als Connecting Mobility zijn betrokken bij het SmartwayZ.NL-programma. SimSmartMobility is los van SmartwayZ.NL ontwikkeld.
Foto van vier personen die op grote rode knop duwen

De tool biedt snel nieuwe inzichten en is volgens de makers daarom onmisbaar bij het bepalen waar smart mobility het verschil gaat maken. Op 27 januari vond de lancering en een demonstratie plaats tijdens het #SmartTogether Festival in Ede.

Een dergelijk platform als SimSmartMobility bestaat nog nergens in de wereld, waarmee het Nederland als innovatieve partner binnen de automotive- en smart mobility-sector goed op de kaart zet. 

Stap voorwaarts

“Er is nog heel veel te ontdekken als het gaat om de effecten van smart mobility”, aldus Hans van Lint van TUDelft. “De kennis die we opdoen krijgt nu een plek in het simulatieplatform: een uniek gereedschap voor wegbeheerders en industrie. SimSmartMobility is een fantastische stap voorwaarts en uniek in de wereld.”


Modellen en praktijkkennis gecombineerd

De simulaties zijn gebaseerd op wetenschappelijk gefundeerde simulatiemodellen, aangevuld met praktijkkennis uit smart mobility-projecten en -pilots. Samenwerking tussen partijen is daarvoor essentieel. Naast de drie partijen die het platform hebben ontwikkeld, sloten 27 januari 19 andere partijen zich ook aan om het initiatief door te ontwikkelen en optimaal te benutten.


Nederland koploper smart mobility

Met de ontwikkeling willen de partijen een bijdrage leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van smart mobility-diensten en -producten (nationaal en internationaal ) én aan de positie van Nederland als koploper. Marja van Strien (Connecting Mobility): “Simulaties maken de effecten van smart mobility-toepassingen vooraf inzichtelijk. En dat helpt beleidsmakers, bestuurders en professionals bij het maken van onderbouwde beleidskeuzes en investeringsbeslissingen. Uiteindelijk helpen we daarmee om onderbouwde en gerichte investeringen te doen in smart mobility, en daarmee het mobiliteitssysteem in Nederland klaar te maken voor de toekomst.”


Groeiend model

In het prototype van SimSmartMobility zijn momenteel twee verschillende smart mobility-diensten geprogrammeerd, waarvan het effect op bereikbaarheid en leefbaarheid wordt gesimuleerd. De samenwerkende partijen gaan de komende tijd het platform verder ontwikkelen, bijvoorbeeld door nieuwe smart mobility-diensten toe te voegen, nieuwe modellen te koppelen en te werken aan de presentatie. Ook vragende partijen, zoals de Provincie Noord-Brabant, hebben de intentie uitgesproken voor een mogelijke samenwerking, bijvoorbeeld door concrete mobiliteitsvragen in te brengen. Met deze vragen worden de eerste simulaties gedaan. De gesimuleerde smart mobility-diensten worden daarna in principe beschikbaar voor andere vraagstellers. Zo verrijken we het platform met elke vraag en elk ingebracht model en dienst.


De partijen die meedoen zijn:
• Antea Group B.V.
• Automotive NL B.V.
• Advin B.V.
• BEREIK!
• DAT.Mobility B.V.
• DTV Consultants;
• Dynniq Nederland B.V.
• Goudappel Coffeng B.V.
• MAP traffic management
• Movares
• Provincie Noord-Holland
• Provincie Noord-Brabant
• Royal Haskoning DHV
• Rijkswaterstaat
• Studio Bereikbaar
• Sweco Nederland B.V.
• TASS International Mobility Center B.V.
• TSS
• Witteveen+Bos