Publicatiedatum: 22-02-2017
In de zoektocht naar 'de slimste oplossing' voor de A58 tussen Tilburg en Breda, zijn in 2016 vier partijen / consortia geselecteerd uit veertig aanbiedingen, om hun voorstel verder uit te werken in een essay. De SmartwayZ.NL Programmaraad heeft op 13 februari jl. kennis genomen van de voorstellen. Hiermee is de marktverkenning afgerond. Mede op basis van deze informatie wordt nu een voorstel voor het vervolg uitgewerkt.
Foto van weg met verkeer

Een commissie heeft de vier essays beoordeeld. Deze commissie bestond uit de Tilburgse wethouder Mario Jacobs (Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening), hoogleraar vervoer bij TUDelft Bert van Wee, smart mobility-deskundige Ronald Adams en Wout Korving, expert op het gebied van publiek-private samenwerking.

Vervolgslag

Uiteindelijk doel is een afdoende oplossing te vinden die de zich steeds verder ontwikkelende problematiek op de A58 tussen Tilburg en Breda oplost en dat in tijd gezien slim aansluit bij uitvoering van InnovA58. Kartrekker van het SmartwayZ.NL-project A58 Tilburg-Breda Marco van der Meer is blij met de voortgang. “Het ei van Columbus is nog niet gevonden, maar het verbreed en verdiept onderzoek zet ons verder op het spoor voor een slimme oplossing voor de 'missing link' op de A58 tussen Breda en Eindhoven.”

Gedragsverandering in plaats van extra asfalt?

De partijen die zijn geselecteerd om hun slimste oplossing verder uit te werken zijn Arcadis met NHTV, Sweco en twee consortia. Ze hebben alle vier verschillende oplossingen uitgewerkt, maar een aantal thema’s komt duidelijk terug. Zo moet de gebruiker centraal staan en zijn de oplossingen niet meteen geënt op het uitbreiden met asfalt, maar meer op duurzame gedragsverandering en het optimaal benutten van de weg. Dit kan door smart mobility-oplossingen in combinatie met slimme capaciteitsuitbreiding door het inpassen van een spitsstrook.

Deze partijen kwamen met ideeën

De verschillende partijen met hun oplossing in hoofdlijnen staan hieronder. Meer informatie is te vinden onder de links naar de verschillende managementsamenvattingen.

Arcadis met NHTV

Een slimme snelweg waar de capaciteit verhoogd wordt door de realisatie van fysieke maatregelen (spitsstroken) en een communicatienetwerk waardoor slimme routeadviezen gegeven kunnen worden en onopvallend en geleidelijk in- en uitvoegen kan worden gefaciliteerd.
>> Naar de managementsamenvatting

Consortium Technolution, Be-Mobile, Brand MKRS Creative Agency, Flitsmeister en Goudappel Coffeng/Dat Mobility

Een totaaloplossing waarbij de weggebruiker in de auto en op/boven de weg slimme informatie krijgt, zowel voorafgaand als tijdens de reis via onder meer sociale mediakanalen om mobiliteitsgedrag aan te passen.
>> Naar de managementsamenvatting

Sweco

Naast kleine infrastructurele aanpassingen en gedragsbeïnvloeding staat de toepassing van het product Smart Traffic centraal. Dit geeft een gedetailleerd en voorspellend inzicht van het verkeersbeeld, zodat informatiesystemen rond de weg intelligent met elkaar samenwerken: het Verkeersmanagement van de toekomst.
>> Naar de managementsamenvatting

Consortium met Buro Benk, CGI, Innovactory, MAPtm en XTNT

Een combinatie van slimme informatiediensten en stimuleringsprogramma’s voor duurzame gedragsverandering.
>> Naar de managementsamenvatting