Publicatiedatum: 21-02-2017
Met twee kwartiermakers gaan het Bereikbaarheidsakkoord en de Bereikbaarheidsagenda voor Zuidoost-Brabant een nieuwe fase in. Irmo Kaal en Ron Nohlmans zetten de organisatie van het programma op en starten met de eerste activiteiten. De eerstvolgende mijlpaal is het samenstellen van een nieuw programmateam met daarin professionals op het gebied van financiën, projectmanagement en communicatie.
Foto van skylijne stad
“We zijn aan het kijken of we mensen kunnen aantrekken van de gemeenten uit de Metropoolregio Eindhoven”, vertelt Irmo Kaal. “Wanneer ze kunnen beginnen? Het liefst zo snel mogelijk. Per 1 maart kan wat mij betreft al.”

Landingsplaats 

Het programma om de bereikbaarheid te verbeteren in Zuidoost-Brabant bestaat uit een groot aantal fysieke maatregelen en moet daarnaast eind 2017 een landingsplaats opleveren. “Dat is nog de projectnaam”, benadrukt Nohlmans. “Het moet een plek zijn waar de markt terecht kan met voorstellen voor nieuwe mobiliteitsoplossingen die in de regio getest kunnen worden. Dat kan in allerhande vormen. Denk van een challenge tot een aanbesteding. De landingsplaats is overigens géén subsidieverstrekker, maar meer een platform dat de zoektocht naar nieuwe smart mobility-oplossingen in beweging brengt.”
De landingsplaats moet bijdragen aan het daadwerkelijk van de grond laten komen van innovaties. Hierbij staan autonoom rijden en connected driving centraal, maar ook Mobility as a Service (MaaS).

Adaptief programmeren

Net zoals SmartwayZ.NL – waar het Bereikbaarheidsakkoord ook onder valt – werken Nohlmans en Kaal op basis van adaptief programmeren om zo flexibel mogelijk te zijn. “Dat is een must om mee te kunnen bewegen met de markt, maar ook om in te spelen op veranderende situaties in de regio, zoals het beschikbaar komen of wegvallen van middelen. Dat geldt voor zowel zowel fysieke als slimme maatregelen"
De regio is verdeeld in 4 subregio’s die ook weer met en van elkaar kunnen leren. “Mede dankzij de diversiteit van de regio – er is zowel stedelijk als landelijk gebied – zijn de testomgevingen die we kunnen aanbieden ook divers”, aldus Kaal. “En dat draagt uiteindelijk weer bij aan de smart mobility-koploper die we met SmartwayZ.NL willen zijn.”

Ook veel fysieke maatregelen

De projecten die onder het programma vallen zijn overigens lang niet allemaal geënt op smart mobility. "Een groot deel bestaat uit fysieke infrastructuurmaatregelen, die vaak door verschillende gemeenten lopen. Hierbij is samenwerking en verbinden weer essentieel", vertelt Nohlmans. De Metropoolregio Eindhoven bestaat uit 21 gemeenten, die eerder ook al eensgezind achter het akkoord zijn gaan staan.
Wie meer wil weten over de plannen voor het Bereikbaarheidsakkoord Zuidoost-Brabant kan mailen naar info@smartwayz.nl.