Publicatiedatum: 18-12-2017
Het Rijk en de provincie hebben tijdens het BO MIRT concrete afspraken gemaakt over de aanpak infrastructurele knelpunten in Noord-Brabant. Zo start het Rijk een verkenning voor de verbreding van de A58 tussen Tilburg en Breda naar 2x3 rijstroken. In 2018 kan hier al een beslissing over worden genomen door de nieuwe minister I&W, Cora van Nieuwenhuizen.
Foto van twee vrouwen en een man die twee borden vasthouden

De A58 is nu al een urgent probleem door dagelijks groeiende files. De minister onderkent dit probleem en start daarom op korte termijn een MIRT-verkenning naar de mogelijkheden voor een verbreding naar 2x3 rijstroken in combinatie met slimme oplossingen en innovaties. Een eerste kostenraming voor een robuuste oplossing laat zien dat hiervoor circa €70 miljoen nodig is.

Deze nieuwe afspraken zijn gemaakt tijdens het BO MIRT, het jaarlijkse overleg tussen de bewindslieden van I&W met o.a. bestuurders uit Noord-Brabant en Limburg.

Christophe van der Maat: “Met de minister heb ik afgesproken dat de regio hiervoor 1/3 in het mandje legt met een maximum van €20 miljoen. Dat bedrag is door Provinciale Staten van Noord-Brabant eerder beschikbaar gesteld om snel tot een akkoord te komen met het Rijk. Dat maakt dat we nu snelheid kunnen maken. De verwachting is dat door de minister in 2018 al een startbeslissing genomen kan worden voor een oplossing op de A58.”