Publicatiedatum: 27-10-2017
MobilitymoveZ.NL organiseerde woensdag 11 oktober de eerste Dialoogdag. Tijdens deze dag maakten marktpartijen die zich hadden ingeschreven voor de belangstellingsregistratie kennis met elkaar. Ook werden ze geïnformeerd over het verdere verloop van het project. Zo’n 70 bezoekers vanuit 40 marktpartijen waren aanwezig.
Foto van diverse groepjes mensen die praten aan tafels

Ze vertegenwoordigden expertises in uiteenlopende onderdelen van smart mobility: zo waren er aanbieders van autonoom rijden-concepten en MaaS-platformen (al dan niet elektrisch), verkeersmanagement- , data & connectivity-organisaties en ook enkele partijen vanuit het kennisgebied smart logistics.

De aanwezige partijen kregen informatie over de ambities en de stand van zaken van MobilitymoveZ.NL. Zo werden bijvoorbeeld de inhoudelijke thema’s toegelicht, waaronder autonoom en elektrisch rijden in een stedelijke omgeving en vraaggestuurde diensten. Ook kwamen de faciliteiten die MobilitymoveZ.NL ter beschikking kan stellen uitgebreid aan bod. Daarnaast was er ook aandacht voor de testregio’s met een concrete smart mobility-opgave, waaronder Havenbedrijf Moerdijk, FlightForum en Brainport Smart District.

Concrete ideeën

Enkele partijen hadden al concrete ideeën voor meer integrale mobiliteitsconcepten. Globaal waren hierin twee richtingen te onderscheiden. De eerste richting betrof deelautoconcepten waarbij de deelauto autonoom rijdend naar de bestemming wordt gebracht. De tweede richting bestond uit concepten met pendelbusjes, die autonoom rijdend de first/last mile invullen.

Andere partijen bieden vooral puzzelstukjes van een integraal concept en waren nog op zoek naar partners om hun diensten verder in te vullen. MobilitymoveZ.NL faciliteert hen de komende weken om elkaar te vertellen wat ze te bieden hebben en hoe ze elkaar kunnen vinden.

Vervolgtraject

MobilitymoveZ.NL gaat samen met RDW een standaardraamwerk ontwikkelen voor wegbeheerders waarmee de aanvragen van marktpartijen beoordeeld kunnen worden. De marktpartijen kunnen in deze ronde nog tot uiterlijk 29 oktober hun ideeën op papier zetten in aanloop naar de volgende bijeenkomst. Die zal op 15 november plaatsvinden.