Publicatiedatum: 13-10-2017
De ITS Europe Supervisory Board van ERTICO heeft de Brainport Eindhoven regio aangewezen als “preferred choice” kandidaat om het Europese ITS Congres 2019 te hosten. Aan de toewijzing ging een selectieproces vooraf waarin inzendingen door verschillende steden in Europa zijn beoordeeld.
Foto van autodashboard

De keuze is gemaakt op aanbeveling van de Europese Selectie Commissie, die alle inzendingen heeft onderzocht. Dat betekent dat het onderhandelingsproces met Brainport Eindhoven nu start. Wanneer dit succesvol verloopt, leidt dit tot vastlegging. Zodra dit bekend is zal een officiële aankondiging worden gedaan over het gastheerschap van het ITS European Congress 2019.

Erkenning

De Nederlandse partners zijn erg blij met de beslissing van de ITS Europe Supervisory Board. “De toewijzing is een erkenning voor de vooruitstrevende rol die Nederland vervult bij de ontwikkeling en toepassing van ITS en Smart Mobility,” zegt Nico Anten, managing director Connekt.

Samenwerking private en publieke partners

“Wij zien de beslissing niet alleen als een beloning voor de rol van Nederland bij de ontwikkeling en uitrol van ITS, maar ook als resultaat van de perfecte samenwerking tussen alle private en publieke partners ter voorbereiding op het bid aan ERTICO. De onderhandelingen met uiteindelijk de definitieve toewijzing zien we dan ook met vertrouwen tegemoet,” zegt Gert Blom, Innovatie manager ITS bij de gemeente Helmond & BrabantStad, die namens de organiserende partijen in Nederland de finale besprekingen met ERTICO de komende weken tot een goed einde zal proberen te brengen.

Smart Mobility Region

Binnen Brabant werken overheden en bedrijven samen als Smart Mobility Region. Met de mobiliteitsconsument als centrale spil werkt Brabant aan een netwerk van slimme mobiliteitsoplossingen die de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid verhogen. Gedeputeerde Christophe van der Maat, provincie Noord-Brabant: “Het hosten van dit toonaangevende internationale congres biedt ons volop gelegenheid om te laten zien hoe we hier in Brabant als partners samenwerken en wat er in de praktijk allemaal mogelijk is op het gebied van Smart Mobility. Ik verheug me daar nu al op!”