Publicatiedatum: 02-10-2017
Binnen de SmartwayZ.NL deelopgave Smart Mobility is onlangs groen licht gegeven voor acht nieuwe projecten, die elk als doel hebben om bij te dragen aan vlotter, veiliger en duurzamer verkeer in Zuid-Nederland. De acht projecten worden nog in de loop van 2017 opgestart en hebben een looptijd tot uiterlijk 2020.
Foto van snel en viaduct

Marktplaats voor Mobiliteit

De Marktplaats voor Mobiliteit wil de match tussen de vraag naar en het aanbod van innovatieve mobiliteitsdiensten verbinden en faciliteren. Concreet betekent dit dat nieuwe technologieën en toepassingen die hun nut al bewezen hebben, via deze ‘marktplaats’ op grotere schaal in de praktijk gebracht kunnen worden. De eerste diensten zijn naar verwachting operationeel in het voorjaar van 2018 in het gebied A2 Weert-Eindhoven.

 

Gebruikersbenadering

De gebruikers spelen een cruciale en centrale rol bij het al dan niet slagen van smart mobility opgaven. Hoe zij innovaties ervaren, bepaalt immers het succes van nieuwe mobiliteitsdiensten. Binnen de regio lopen op dit moment al verschillende diensten waaraan gebruikers deelnemen. Het project ‘Gebruikersbenadering’ verenigt deze gebruikers van verschillende diensten in één centrale database. Uit deze database kunnen dan gebruikers worden benaderd om deel te nemen aan nieuwe projecten of in interactie te treden over nieuwe diensten.

 

Mobility Lab

Mobility Lab biedt maximaal vijftien startups in Rotterdam en Zuid-Nederland de mogelijkheid hun prototype in de praktijk te testen. Onder het motto ‘niet lullen maar testen’ worden de prototypes uitgeprobeerd op een werkelijke situatie en locatie, met gebruikers die feedback te geven. Het doel van Mobility Lab is ruimte te geven aan nieuwe en innovatieve ideeën die een bijdrage leveren aan uiteindelijk betere mobiliteit. Het Mobility Lab startte vorig jaar als een initiatief van De Verkeersonderneming. In deze tweede editie slaan SmartwayZ.NL en De Verkeersonderneming de handen ineen.

 

Datadashboard – Transport Radar

 Het Datadashboard - Transport Radar (TR) geeft in de SmartwayZ.NL regio inzicht in het vrachtverkeer. Het kan analyses maken van logistieke stromen, legt de basis om in samenwerking met logistieke partijen tot efficiëntere oplossingen te komen, kan simulaties uitvoeren van voorgenomen C-ITS oplossingen om effecten te bepalen en gebruikt real-time data om modellen te valoriseren. Het Datadashboard – Transport Radar omvat twee deelprojecten: het OpenTripModel en SimSmartMobility.

 

Smart Logistics N279

Het project Smart Logistics N279 beoogt de overlast van logistieke bedrijven aan de N279 zoveel mogelijk te verminderen vóór en tijdens infrastructurele aanpassingen aan deze weg. We streven hierbij naar 300 (+100 C-the-Difference) deelnemende trucks. Daarnaast worden maatregelen getroffen om de N279 zo in te richten dat deze toekomstbestendig is voor smart mobility en smart logistics.

 

Talking Trucks Venlo

Talking Trucks heeft als doel de aan- en afgevoerde containers via water en spoor just in time te verbinden aan het vervoer over de weg en in het bijzonder van en naar gerelateerde warehouses. Het project start in Venlo.

 

Verhogen veiligheid

Het project ‘Verhogen veiligheid’ zet in op een grootschalige implementatie van smart mobility toepassingen (waaronder C-ITS-systemen) die specifiek gericht zijn op verkeersveiligheid van vrachtverkeer. Het gaat onder meer over systemen die geïnstalleerd kunnen worden in het bestaande wagenpark om chauffeurs direct in hun rijgedrag te ondersteunen (afstand, snelheid, waarschuwing noodstop) en systemen die ingezet worden om chauffeurs gericht te begeleiden en te trainen.