Publicatiedatum: 22-09-2016
De gemeenten Breda en Tilburg en Rijkswaterstaat zijn op zoek naar de slimste oplossing voor de A58 tussen Breda en Tilburg. Zij roepen ondernemende marktpartijen op met hun beste ideeën te komen om zo bij te dragen aan de bereikbaarheid van de regio. Het traject maakt onderdeel uit van de Europese ITS corridor. Er zijn 40 ideeën ingediend om de doorstroming te verbeteren. In november beoordeelt een jury deze inzendingen. Maximaal 4 uitvoerbare ideeën worden beloond met € 15.000,- om uitgewerkt te worden tot een essay.
Foto van weg met verkeer

Het knelpunt op het traject A58 tussen knooppunt Sint-Annabosch (bij Breda) en de afslag Tilburg West zal de komende jaren steeds vaker voor problemen zorgen. Tussen Tilburg en Breda worden geen wegverbredingen toegepast terwijl het verkeer door wegverbredingen op aangrenzende trajecten met circa 5% toeneemt. Het afstrepen van een rijstrook bij Tilburg veroorzaakt extra file in de spitsen. Ook staat het traject bekend om de grote hoeveelheid vrachtwagens die vaak in colonne rijden waardoor in- en uitvoegen bemoeilijkt wordt. Er zijn dus slimme en vernieuwende oplossingen nodig die passen binnen de gezamenlijke aanpak SmartwayZ.NL. Dit innovatieve mobiliteitsprogramma werkt aan het slimste mobiliteitsnetwerk van Nederland.

Totaaloplossing

Door een partnership aan te gaan met ondernemende marktpartijen komen er oplossingen die weggebruikers zullen aanspreken omdat ze goed in elkaar steken en waarvoor publieke partijen hun nek uit willen steken om ze in co-creatie te realiseren. Er wordt gezocht naar oplossingen die ook op de langere termijn effectief zijn en waarin private partijen mede investeren omdat ze kansen op een sluitende business case zien. Bij voorkeur wordt één totaaloplossing voor het traject tussen Breda (knooppunt St. Annabosch) en Tilburg (West) aangeboden, maar de oplossing kan ook bestaan uit een combinatie van deeloplossingen.

Elke partij die een goede oplossing heeft om de bereikbaarheid op de A58 te verbeteren, deze weg slim aan te pakken én bereid is dat in een partnership met de overheden te doen, mocht zijn of haar idee indienen. Ook consortia van partijen. Oplossingen vanuit verschillende invalshoeken konden worden aangedragen zoals bouwbedrijven, ingenieurs, OV-gerelateerde bedrijven, service providers, kennisinstellingen, adviesbureaus, verkeerskundigen, RO-deskundigen, etc. En ook buitenlandse partijen waren welkom. Er zijn 40 ideeën ingediend om de doorstroming te verbeteren. In november beoordeelt een jury deze inzendingen. Maximaal 4 uitvoerbare ideeën worden beloond met € 15.000,- om uitgewerkt te worden tot een essay.

Voor meer informatie zie: www.smartwayz.nl/slimsteoplossingA58