Publicatiedatum: 23-06-2016
Op 23 juni 2016 hebben de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de gemeente Veghel het Bereikbaarheidsakkoord getekend. Hiermee is er regionale afstemming over de aanpak van mobiliteit en leefbaarheid in de regio. Aan de 22 gemeenteraden wordt na de zomer om bekrachtiging gevraagd van de aanpak en het samenhangende maatregelenpakket van de Bereikbaarheidsagenda.
Foto van man die andere man document overhandigt

De focus bij het pakket maatregelen ligt op de belangrijkste regionale samenhang (relaties) in de dagelijkse mobiliteit. Daarbij wordt ingezet op smart mobility en co-modaliteit, met een verbetering van fiets- en openbaar vervoervoorzieningen en het afwikkelen van regionaal autoverkeer via de hoofdwegen. Per regionale relatie wordt een samenhangend pakket van maatregelen voorgesteld. Met de provincie Noord-Brabant en maatschappelijke partijen wil de regio afspraken maken over de programmering, uitwerking en financiering van onze ambities en opgaven.

De inzet is een zogenaamd ‘co-modaal’ mobiliteitssysteem. Dat is een slim en innovatief systeem waarin de keuzemogelijkheden van de gebruiker centraal staan. De reiziger moet makkelijk kunnen kiezen uit verschillende vervoersmogelijkheden in het regionale netwerk: fiets, openbaar vervoer, auto. Om dit te realiseren zijn goede overstappunten nodig op strategische plaatsen in de regio.